FUNix

FUNiX là đại học ‘trên mây’

“Nếu không muốn lạc hậu nghèo đói thì bạn cần làm chủ công nghệ. Bạn phải lớn lên trên nền tảng công nghệ”, anh Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng FUNiX, chia sẻ với sinh viên tại hội thảo “Khối óc kinh tế, bàn tay công nghệ”, tổ chức […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers