THÔNG TIN CHUNG Tầm nhìn - Sứ mệnh Sứ mệnh của Khối Giáo dục FPT là xây dựng mô hình của một trường đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn...