FPT Education

FULogo

Trường Đại học FPT

 • Ngành đào tạo
 

Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết

An toàn thông tin

Chi tiết

Khoa học máy tính

Chi tiết
   

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Kinh doanh quốc tế

Chi tiết

Quản trị khách sạn

Chi tiết
   

Ngôn ngữ Anh

Chi tiết

Ngôn ngữ Nhật

Chi tiết

Ngôn ngữ Hàn (dự kiến)

Chi tiết

Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến)

Chi tiết
   

Thiết kế đồ họa

Chi tiết

Truyền thông đa phương tiện

Chi tiết
   
 • Học phí
 

Hà Nội, TP.HCM: Từ 20,7 – 25,3 triệu đồng/ học kỳ.

Chi tiết

Đà Nẵng: Từ 14,49 – 17,71 triệu đồng/ học kỳ.

Chi tiết

Cần Thơ: Từ 10,45 – 15,5 triệu đồng/ học kỳ.

Chi tiết
   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm

Chi tiết
 
 • Đề án tuyển sinh đại học 2018
Chi tiết
 • Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo CNTT trình độ Đại học giai đoạn 2018 - 2020
Chi tiết
 
 • Các biểu mẫu công khai Trường Đại học FPT
Chi tiết
 • Công khai kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học FPT năm 2016
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Thạc sĩ năm học 2017 - 2018
Chi tiết
 • Công khai chất lượng đào tạo Đại học năm học 2017- 2018
Chi tiết
 • Công khai chất lượng đào tạo Đại học năm học 2017-2018
Chi tiết
Chi tiết
 • Công khai chất lượng đào tạo Đại học năm học 2017-2018
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Một số thông tin công khai năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Công khai giảng viên cơ hữu năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Công khai Cơ sở vật chất năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Công khai Chất lượng đào tạo năm học 2011 - 2012
Chi tiết
 • Một số thông tin công khai năm 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai giảng viên cơ hữu năm học 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai Cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai Chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Thạc sĩ năm học 2014 - 2015
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2014 - 2015
Chi tiết
 • Một số thông tin công khai năm 2014 - 2015
Chi tiết
 • Công khai giảng viên cơ hữu năm học 2014 - 2015
Chi tiết
 • Công khai Cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015
Chi tiết
 • Công khai Chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Thạc sĩ năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai giảng viên cơ hữu năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai Cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai Chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Thạc sĩ năm học 2016-2017
Chi tiết
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2016-2017
Chi tiết
 • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016 - 2017
Chi tiết
 • Công khai giảng viên cơ hữu năm học 2016 - 2017
Chi tiết
 • Công khai Cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017
Chi tiết
 • Công khai Chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017
Chi tiết
 • Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Chi tiết
 • Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2017
Chi tiết
 • Biểu mẫu khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp
Chi tiết
 • Báo cáo khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016
Chi tiết
 • Kế hoạch khảo sát
Chi tiết
 • Hướng dẫn khảo sát ý kiến khách hàng
Chi tiết
   
 • Địa điểm

Hà Nội: Khu Giáo dục, Đào tạo, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Đà Nẵng: 137 Nguyễn Thị Thập, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

TP. HCM: Lầu 2, tòa nhà Innovation, lô 24 - CVPM Quang Trung - Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Cần Thơ: 160 đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.