FPT Education

FULogo

Chương trình đại học Trực tuyến FUNiX

  • Ngành đào tạo
 

Kỹ sư phần mềm

Chi tiết
   
  • Học phí
 

90,7 triệu/khóa, gồm 7 kỳ, đóng học phí theo kỳ

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Tuyển sinh quanh năm

Chi tiết
   
  • Địa điểm

Tầng 0 tòa nhà FPT, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

FUNiX International

  • Ngành đào tạo

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – ĐH Herzing

Chi tiết

Thạc sĩ Quản trị Dự án – ĐH Colorado State Global Campus

Chi tiết

Thạc sĩ Truyền thông chuyên nghiệp – ĐH Southern Utah

Chi tiết

Thạc sĩ An ninh thông tin – ĐH Southern Utah

Chi tiết

Thạc sĩ Quản trị Công nghệ thông tin

Chi tiết
   
  • Học phí
 

Học phí tùy thuộc chuyên ngành

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Tuyển sinh tùy thuộc ngành học