FPT Education

FULogo

Sinh viên quốc tế

Dài hạn

  • Các chương trình
 

Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Tháng 1, tháng 5, tháng 9 hàng năm

Chi tiết
   
  • Học phí
 

Từ 8,000 USD - 17,000 USD / khóa

Chi tiết
   

Ngắn hạn

  • Các chương trình
 

Trao đổi sinh viên

Chi tiết

Một học kỳ nước ngoài

Chi tiết

Ngoại ngữ chuyên sâu

Chi tiết

Thực tập sinh quốc tế

Chi tiết

Study tour

Chi tiết

Tình nguyện vì cộng đồng

Chi tiết

Faculty-led program

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

   
  • Học phí
 

Tùy thuộc chương trình