FPT Education

FULogo

Trường Tiểu học và
Trung học Cơ sở FPT
Hà Nội

  • Học phí
 

5,4 triệu đồng/tháng

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Từ tháng 3 - 7 hàng năm

Chi tiết
   
  • Địa điểm

Số 15 Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

FULogo

Trường Trung học
Phổ thông FPT Hà Nội

  • Học phí
 

Từ 5 - 6 triệu đồng/tháng

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Từ tháng 1 - 6 hàng năm

Chi tiết
   
  • Địa điểm

Khuôn viên Trường Đại học FPT, Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

FULogo

Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng

  • Học phí
 

Từ 4,2 - 5 triệu đồng/tháng

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Từ tháng 4 - 6 hàng năm

Chi tiết
   
  • Địa điểm

Khuôn viên Đại học FPT Đà Nẵng, Toà nhà FPT, KCN An Đồn, 593 Ngô Quyền, Tp. Đà Nẵng