FPT Education

FULogo

FPT Aptech

 • Ngành đào tạo
 

Lập trình viên quốc tế

Chi tiết
   
 • Học phí
 

17,97 triệu đồng/kỳ x 4 kỳ

   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

Chi tiết

FULogo

FPT Arena

 • Ngành đào tạo
 

Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật Đa phương tiện

Chi tiết
   
 • Học phí
 

18,90 triệu đồng/kỳ x 4 kỳ

   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

Chi tiết

FULogo

FPT Jetking

 • Ngành đào tạo
 

Quản trị Hạ tầng An ninh Mạng

Chi tiết
   
 • Học phí
 

17,42 triệu đồng/kỳ x 4 kỳ

   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

Chi tiết

FULogo

Cao đẳng quốc tế BTEC

 • Ngành đào tạo
 

Công nghệ thông tin

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Thiết kế đồ họa

Chi tiết
   
 • Học phí
 

12,9 triệu đồng/học kỳ x 6 kỳ

Chi tiết
   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Tháng 1, tháng 5, tháng 9

Chi tiết
   
 • Địa điểm

Hà Nội: Tầng 1, ký túc xá Mỹ Đình, Hàm Nghi

TP. HCM: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

FULogo

FPT Skilling

 • Ngành đào tạo
 

Digital Marketing

Chi tiết
   
 • Học phí
 

16,610 triệu đồng/học kỳ x 4 kỳ

   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

Chi tiết
   

FULogo

FPT Coking

 • Ngành đào tạo
 

Internet of Things (IoT)

Chi tiết
   
 • Học phí
 

23,000 triệu đồng/học kỳ x 4 kỳ

   
 • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

Chi tiết
   
 • Địa điểm

Hà Nội: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

TP. HCM: 391A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM