Liên hệ


Trường Đại học FPT (FPTU)

Điện thoại: (04) 7300 5588 – (08) 7300 5588 – (0511) 3735 913

Email: daihoc@fpt.edu.vn

Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Phòng Công tác sinh viên: (04). 668.059.15

Quản lý KTX + DVĐS: (04). 668.059.13

Phòng Quản lý Đào tạo: (04). 668.059.16

Phòng Y tế: (04). 668.059.17

Thư viện: (04). 668.059.12