FPT Edu - Tin tức chung

Tổ chức giáo dục FPT ra mắt

26/11/2016
Hải Nam
558
VnExpress - FPT Education hướng đào tạo gắn với thực tiễn dựa trên nhu cầu doanh nghiệp, gồm nhiều bậc học từ phổ thông đến cao đẳng thực hành, đại học, trao đổi sinh viên quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chúc mừng Tổ chức Giáo dục FPT ra mắt.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chúc mừng Tổ chức Giáo dục FPT ra mắt.

Ngày 25/11, Tập đoàn FPT ra mắt Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education) nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học FPT. Tổ chức này gồm hệ thống các trường thuộc khối đào tạo từ trung học phổ thông, cao đẳng thực hành, đại học, sau đại học, các khối liên kết và trao đổi sinh viên quốc tế với tiêu chí đa trình độ, đa ngành, đa phân khúc, đa phương thức và đa vị trí.

Tổ chức giáo dục FPT phát triển theo hướng đào tạo gắn với thực tiễn dựa trên nhu cầu doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trong toàn hệ thống, mục tiêu đạt 150.000 học sinh, sinh viên vào năm 2025.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cho biết, Tổ chức giáo dục FPT hướng đến cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, gồm tri thức, kỹ năng, phát triển cá nhân, ngoại ngữ để họ có thể mang năng lực ấy đi khắp các quốc gia.

"Trong bối cảnh kinh tế xã hội, khoa học công nghệ phát triển nhanh, kiến thức cung cấp bởi nhà trường có thể bị mai một nhanh chóng thì việc tự học, đối phó với những thay đổi của cuộc sống sau này là những kỹ năng sống còn, giúp các em phát huy vai trò xã hội của mình một cách tốt nhất", ông nhấn mạnh.

Năm 2006, Đại học FPT thành lập, là trường tư thục đầu tiên trong lòng doanh nghiệp. Trường dùng toàn bộ giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh, sinh viên được đào tạo ngoại ngữ suốt thời gian học.

Theo VnExpress

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

558

Tin sự kiện

Nhân vật