FPT Edu - Tin tức chung

ĐH FPT bắt đầu lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp học kỳ Fall

12/12/2016
Hải Nam
144
Từ ngày 12/12, sinh viên khoá 9A khối ngành Công nghệ thông tin và khối ngành Kinh tế ĐH FPT sẽ bắt đầu bước vào Lễ bảo vệ học kỳ Fall. Tại Toà nhà Innovation, công viên phần mềm Quang Trung, TP.HCM, Lễ bảo vệ sẽ diễn ra từ 12/12 - 14/12.

"Thiết bị bán hàng cầm tay cho siêu thị nhỏ" đã được các sinh viên: Nguyễn Thanh Hải, Đặng Minh Hiếu, Lê Long Hồ và Huỳnh Hữu Nghị trước hội đồng vào sáng ngày 12/12.

"Thiết bị bán hàng cầm tay cho siêu thị nhỏ" đã được các sinh viên: Nguyễn Thanh Hải, Đặng Minh Hiếu, Lê Long Hồ và Huỳnh Hữu Nghị trước hội đồng vào sáng ngày 12/12.

Với khối ngành Công nghệ thông tin, 52 sinh viên sẽ bảo vệ trong 2 ngày 12 và 13/12. Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp lần này, TS. Nguyễn Hồng Phương - Trưởng ban đào tạo vẫn đảm trách vai trò Chủ tịch hội đồng, bên cạnh đó, 2 đề tài Hệ thống nhúng (ES) sẽ được đánh giá bởi Th.S Bùi Đại Trí - Thư ký, PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm - Uỷ viên, Th.s Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên, Th.s Phạm Ngọc Lợi - Uỷ viên; thành viên hội đồng đánh giá 6 đề tài Hệ thống thông tin (IS) gồm: Th.s Lâm Hữu Khánh Phương - Thư ký, Th.s Thân Văn Sử - Uỷ viên, Th.s Lại Đức Hùng - Uỷ viên, Th.s Ngô Đăng Hà An - Uỷ viên; 6 đề tài ngành Kỹ sư cầu nối (JS) được đánh giá bởi: Th.s Nguyễn Đức Khoan - Thư ký, Th.s Thân Văn Sử - Uỷ viên, Th.s Nguyễn Trọng Tài - Uỷ viên, Th.s Nguyễn Huy Hùng - Uỷ viên.

Đề tài "Hệ thống chăm sóc khách hàng trên Mạng xã hội" của nhóm sinh viên Đậu Văn Quý, Phạm Gia Thiện, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thành Trung nhận được nhiều đánh giá tốt của Hội đồng. Sản phẩm của nhóm là ứng dụng giúp đọc và lọc những bình luận của khách hàng trên các trang mạng xã hội, giúp quản trị viên có thể phân loại khách hàng nào đang cần chăm sóc khách hàng.

Đề tài "Hệ thống chăm sóc khách hàng trên Mạng xã hội" của nhóm sinh viên Đậu Văn Quý, Phạm Gia Thiện, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thành Trung nhận được nhiều đánh giá tốt của Hội đồng. Sản phẩm của nhóm là ứng dụng giúp đọc và lọc những bình luận của khách hàng trên các trang mạng xã hội, giúp quản trị viên có thể phân loại khách hàng nào đang cần chăm sóc khách hàng.

Tại học kỳ này, số lượng đề tài của khối ngành Kinh tế khá khiêm tốn, chỉ gồm 1 đề tài ngành Quản trị kinh doanh (BA) và 1 đề tài ngành Tài chính ngân hàng (FB) với 7 sinh viên sẽ bước vào Lễ bảo vệ ngày 14/12. Chủ tịch hội đồng chấm khoá luận vẫn là TS. Ngô Quang Trung, đồng thời, Th.s Trần Đình Thành sẽ là Thư ký và Th.s Nguyễn Quốc Bảo sẽ là Uỷ viên hội đồng chấm ngành BA; thành viên hội đồng ngành FB sẽ gồm Th.s Tô Thị Thuỳ Dương - Thư ký, Th.s Nguyễn Quốc Bảo - Uỷ viên.

Các buổi bảo vệ sẽ được diễn ra tại hội trường Innovation, sinh viên sẽ có 40 phút để trình bày và 20 phút để phản biện sau thời gian 4 tháng để hoàn thiện đề tài. Vào thời điểm này, các doanh nghiệp sẽ đến dự trực tiếp và phỏng vấn sinh viên ngay sau phần thuyết trình. Gia đình, người thân của sinh viên cũng có thể đến dự để khích lệ tinh thần cho các cử nhân tương lai. Tại Hoà Lạc, kỳ bảo vệ đề tài dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 20/12.

H.B

Tổ chức giáo dục FPT - fpt.edu.vn

 
144

Nhân vật