FPT Edu - Tin tức chung

“Vì sao các đại học quốc gia, đại học vùng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng 49?”

11/09/2017
Nguyễn Vy
3207

Theo phương pháp luận của nhóm Xếp hạng 49 đặt ra, 50% tiêu chí sẽ dựa trên quy mô - hiểu theo nghĩa càng to thì càng tốt nhờ "ảnh hưởng của nguồn nhân lực được nhà trường đào tạo đến sự phát triển của xã hội". 

Các tiêu chí đó là:

- Số lượng sinh viên (10%)
- Số lượng giảng viên trình độ tiến sỹ (10%)
- Số lượng bài báo ISI (20%)
- Số lượng trích dẫn (10%).

Như vậy chỉ cần gộp 2 trường nhàng nhàng thành một trường, thì 50% số điểm đánh giá xếp hạng sẽ được cộng dồn, còn các tiêu chí khác như số Tiến sĩ/Sinh viên, số sách thư viện/Sinh viên, số m2 phòng học/sinh viên... giữ nguyên. 50% số điểm mà tăng thì điểm sẽ tăng, và thứ hạng tăng ngay.

Điều này lý giải tại sao các đại học Việt nam là tổ hợp của nhiều trường đại học - như Đại học quốc gia HN, Đại học quốc gia Tp HCM, các đại học vùng như Huế, Đà nẵng đều nằm trong Top 10, trừ Đại học Thái nguyên ở Top 20 (dấu hiệu nhận biết là tên chính thức của trường nào không có chữ "Trường" thì đó là đại học quốc gia, đại học vùng. Theo ngôn từ chính thức của Việt nam, "đại học" là tổ hợp nhiều "trường đại học").

***

Chấm điểm ưu ái cho các "tổ hợp đại học" như vậy, mà các đại học "tổ hợp" như ĐH Quốc gia Tp HCM, ĐH Đà Nẵng bị 2 đại học đơn qua mặt, ĐH Huế bị 4 đại học đơn qua mặt, ĐH Thái nguyên bị 12 đại học đơn qua mặt - thì quả là hơi bị phọt phẹt...

Nếu các đại học ngoài công lập gộp lại là Đại học Quốc gia Ngoài công lập - thì chắc đứng đầu bảng của Xếp hạng 49, nhỉ?

Lê Trường Tùng

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

3207

Nhân vật