FPT Edu - Tin tức chung

Tinh thần doanh nghiệp trong giáo dục đào tạo

24/08/2017
Hải Nam
2801

Có cảm giác như việc đề cập đến “tinh thần doanh nghiệp” trong GD-ĐT thường bị né tránh. Xuất phát điểm là văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ đạo Khổng và Nho giáo, vốn thần tượng nghề giáo, coi người thày là chuẩn mực, là không thể sai,… còn việc làm ra sản phẩm, giá trị thặng dư, lợi nhuận thì gọi là “con buôn”, thường coi là xấu, thấp kém hơn.

Thực ra tinh thần doanh nghiệp không phải là mua bán, không phải là chạy theo lợi nhuận, ý nghĩa đích thực của tinh thần doanh nghiệp là ở chỗ coi trọng lợi ích của:

1) khách hàng
2) người lao động
3) người đầu tư (bỏ vốn)

Nếu ánh xạ vào giáo dục đào tạo thì là:

1) học sinh, sinh viên
2) giảng viên, giáo viên, cán bộ ngành giáo dục
3) nhà đầu tư: tư nhân hay nhà nước và xã hội

Những khẩu hiệu kiểu như “cân bằng và chú trọng lợi ích của khách hàng, người lao động, nhà đầu tư”,… bản chất là sáo rỗng và duy ý chí. Tinh thần doanh nghiệp chính xác là phải ưu tiên cao nhất cho (1), sau đó đến (2) rồi đến (3). Hay nói đúng hơn là (1) quan trọng hơn (2), (2) quan trọng hơn (3).

Các bàn cãi về cải cách giáo dục rất hay gặp những ý kiến phản đối kiểu “như thế thì cuộc sống của hơn 1 triệu giáo viên thế nào?” Tất nhiên cái đó rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc nhiều chục triệu học sinh, sinh viên của chúng ta (tương lai của cả đất nước) sẽ ra sao.

Khi một doanh nghiệp có vấn đề, ưu tiên xử lý bao giờ cũng là lợi ích của khách hàng đầu tiên; tiếp theo là người lao động và cuối cùng mới là nhà đầu tư (chủ doanh nghiệp). Không chỉ là tinh thần, điều đó được ghi trong luật.

GD-ĐT rất cần có tinh thần doanh nghiệp.

Khúc Trung Kiên

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

2801

Nhân vật