Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 618


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/03/2019 15/04/2019
2 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
3 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
4 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
5 Dự án 9+_Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
6 Cán bộ tâm lý học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
7 Cán bộ tổ chức sự kiện Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
8 Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 20/03/2019 31/03/2019
9 Trưởng nhóm tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
10 Cán bộ sự kiện (PDP) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
11 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 21/03/2019 10/04/2019
12 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Visual Communication-Typography Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
13 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 3, 2D Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 20/03/2019 25/04/2019
14 Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (khối THCS) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/03/2019 25/04/2019
15 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 8 15/03/2019 25/04/2019
16 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 25/04/2019
17 Giảng viên Marketing & Sales Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 25/04/2019
18 Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 05/04/2019
19 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/03/2019 05/04/2019
20 Giảng viên - Nghiên cứu viên_Khối ngành ICT, Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 8 01/03/2019 15/04/2019