Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 11/11/2019 30/11/2019
2 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 30/11/2019
3 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 30/11/2019
4 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 11/11/2019 30/11/2019
5 Cán bộ truyền thông FGW Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 11/11/2019 30/11/2019
6 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế, tiếng Anh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4 08/11/2019 30/11/2019
7 Giảng viên tiếng Anh_thỉnh giảng Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2 08/11/2019 30/11/2019
8 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/11/2019 07/12/2019
9 FPTU HN_Giảng viên - Nghiên cứu viên môn Toán Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/11/2019 10/12/2019
10 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 7 01/11/2019 10/12/2019
11 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 07/11/2019 24/11/2019
12 Nhân viên tư vấn tuyển sinh Telesale Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 01/11/2019 30/11/2019
13 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 10 25/10/2019 25/11/2019
14 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 29/10/2019 24/11/2019
15 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Cần Thơ 1 29/10/2019 10/11/2019
16 Giảng viên Marketing, Management (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/10/2019 25/11/2019
17 Trợ lý Hiệu trưởng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 18/10/2019 30/11/2019
18 CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 15/10/2019 25/10/2019
19 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/10/2019 31/10/2019
20 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/10/2019 31/10/2019