Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 771


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/09/2019 10/10/2019
2 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/09/2019 15/10/2019
3 Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế (full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 17/09/2019 30/09/2019
4 Biên tập viên, biên - phiên dịch Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/09/2019 12/10/2019
5 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8 11/09/2019 10/10/2019
6 Cán bộ tổ chức sự kiện (nam) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 11/09/2019 25/09/2019
7 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/09/2019 25/09/2019
8 FEHO_Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 06/09/2019 20/09/2019
9 Giảng viên Quản trị khách sạn - nhà hàng Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 15/09/2019
10 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, PR, Tài chính, Kinh tế Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/09/2019
11 Giáo viên Vovinam Thể chất/Vovinam Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/09/2019 30/09/2019
12 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/08/2019 15/09/2019
13 Cán bộ hành chính Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/08/2019 15/09/2019
14 Giáo viên Business (quản trị kinh doanh) Kinh doanh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 29/08/2019 30/09/2019
15 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 28/08/2019 20/09/2019
16 Nhân viên bảo vệ Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 30/09/2019
17 Cán bộ hỗ trợ sinh viên (PDP) Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 28/08/2019 10/09/2019
18 Kỹ sư kỹ thuật giám sát cây xanh Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 23/08/2019 10/09/2019
19 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (MBA) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 23/08/2019 30/09/2019
20 Cán bộ y tế Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 1 23/08/2019 10/09/2019