Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 672


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 TUYỂN GẤP-Cán bộ hành chính Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/05/2019 28/05/2019
2 Giáo viên tiếng anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 16/05/2019 17/06/2019
3 Cán bộ Nhân sự tổng hợp Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 10/05/2019 25/05/2019
4 Cán bộ quản lý chất lượng hệ thống Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 3 09/05/2019 25/05/2019
5 Giảng viên/Giáo viên dạy các môn Văn hóa phổ thông Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 24 05/05/2019 25/05/2019
6 Cán bộ Công tác sinh viên (sự kiện) Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/05/2019 20/05/2019
7 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Cần Thơ 1 27/04/2019 10/05/2019
8 Cán bộ tư vấn tuyển sinh- telesales_Tuyển gấp Marketing/Tư vấn/Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 26/04/2019 31/05/2019
9 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Cần Thơ 1 26/04/2019 15/05/2019
10 Cán bộ Y tế học đường Ngành Y tế Đại học FPT Cần Thơ 1 22/04/2019 10/05/2019
11 Cán bộ hành chính_Tuyển gấp Hành chính Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 24/04/2019 20/05/2019
12 Nhân viên Kỹ thuật Điện- Nước Kỹ thuật Đại học FPT Cần Thơ 1 24/04/2019 15/05/2019
13 CB Quản trị hệ thống mạng Hạ tầng mạng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 18/04/2019 18/05/2019
14 Giảng viên IT full-time Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 23/04/2019 31/05/2019
15 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 23/04/2019 23/05/2019
16 Cán bộ công tác học sinh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/04/2019 10/05/2019
17 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/04/2019 10/05/2019
18 Tuyển gấp Cán bộ giáo vụ (khảo thí & đào tạo) Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 4 14/05/2019 31/05/2019
19 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 18/04/2019 25/05/2019
20 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/04/2019 25/05/2019