Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 726


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
2 Cán bộ tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 20/07/2019 15/08/2019
3 Chuyên viên PR- Báo chí Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
4 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
5 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (FPUB HN) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 19/07/2019 31/07/2019
6 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (MBA) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/07/2019 31/07/2019
7 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 15/07/2019 15/08/2019
8 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 17/07/2019 31/07/2019
9 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 11 10/07/2019 15/08/2019
10 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 08/07/2019 31/07/2019
11 FEHO_Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 13/07/2019 31/07/2019
12 Giáo viên GDCD Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/07/2019 25/07/2019
13 Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 10/07/2019 25/07/2019
14 Trưởng phòng PR – Truyền thông Truyền thông Đại học FPT Cần Thơ 27/06/2019 31/07/2019
15 Tổ trưởng Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 27/06/2019 27/07/2019
16 Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 27/06/2019 27/07/2019
17 Cán bộ Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 25/06/2019 07/07/2019
18 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 25/06/2019 07/07/2019
19 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2 15/06/2019 25/07/2019
20 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 15/06/2019 15/07/2019