Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 542


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 FPT Greenwich_Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/12/2018 31/12/2018
2 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản Trị và Công Nghệ FSB Hà Nội 1 05/12/2018 31/12/2018
3 Giảng viên Đồ họa Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 05/12/2018 31/12/2018
4 Giảng viên Kinh tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 05/12/2018 31/12/2018
5 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 28/11/2018 31/12/2018
6 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 28/11/2018 31/12/2018
7 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 23/12/2018
8 CB Truyền thông Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 2 28/11/2018 31/12/2018
9 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 15/12/2018
10 Cán bộ công tác sinh viên Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 15/12/2018
11 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc (chỉ tuyển Nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/11/2018 10/12/2018
12 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 23/11/2018 23/12/2018
13 CB IT Code Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
14 Cán bộ Content Marketing Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
15 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time: 01 người Nhật, 01 người Việt Nam) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/11/2018 25/12/2018
16 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
17 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/11/2018 20/12/2018
18 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 5 01/11/2018 30/11/2018
19 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 25/12/2018
20 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 05/11/2018 25/12/2018