Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2020 17/01/2020
2 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/12/2019 31/01/2020
3 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 09/01/2020 31/01/2020
4 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 09/01/2020 29/02/2020
5 Cán bộ Nhân sự Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2020 29/02/2020
6 Lecturers teaching in these fields: Business; Computing; Graphic Design Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 07/01/2020 18/01/2020
7 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/12/2019 15/01/2020
8 Giảng viên Dancesport Dancesport/Năng khiêu FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/12/2019 15/01/2020
9 Cán bộ Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/12/2019 15/01/2020
10 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Hình họa Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/12/2019 15/01/2020
11 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 19/12/2019 28/12/2019
12 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 17/12/2019 10/01/2020
13 Giảng viên Chính trị- Pháp luật Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/12/2019 19/01/2020
14 Giảng viên Fulltime/Part time Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 19/12/2019 17/01/2020
15 Giảng viên thiết kế đồ họa_MC Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 16/12/2019 31/12/2019
16 Giảng viên thiết kế đồ họa_DA&D Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 16/12/2019 31/12/2019
17 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/12/2019 25/12/2019
18 Cán bộ Chất lượng (Kiểm soát _QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 3 14/12/2019 31/01/2020
19 Cán bộ Chất lượng (Tài liệu _QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2 14/12/2019 31/01/2020
20 Giáo viên môn: Vật lý; Giáo dục công dân; Văn; Địa lý; Business và Tiếng Anh,... Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 16/12/2019 31/01/2020