Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 800


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Giảng viên Marketing, Management (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/10/2019 25/11/2019
2 Trợ lý Hiệu trưởng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 18/10/2019 27/10/2019
3 Cán bộ tổ chức sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/10/2019 31/10/2019
4 CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 15/10/2019 25/10/2019
5 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/10/2019 31/10/2019
6 Cán bộ truyền thông FGW Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 14/10/2019 31/10/2019
7 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/10/2019 31/10/2019
8 Cán bộ phát triển chương trình (tiếng Hàn) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 05/10/2019 31/10/2019
9 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
10 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 25/09/2019 31/10/2019
11 Trưởng nhóm tuyển sinh online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 23/08/2019 31/10/2019
12 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 07/10/2019 15/11/2019
13 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 11/09/2019 31/10/2019
14 Nhân viên lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
15 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 09/10/2019 20/10/2019
16 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 07/10/2019 15/11/2019
17 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 03/10/2019 20/10/2019
18 CB Marketing online Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2 05/10/2019 20/10/2019
19 Cán bộ tuyển sinh (Promoter) Tư vấn Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 02/10/2019 20/10/2019
20 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tư vấn Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 02/10/2019 20/10/2019