Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 744


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (MBA) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 19/08/2019 31/08/2019
2 Cán bộ phát triển chương trình R&D Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 31/08/2019
3 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 31/08/2019
4 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 19/08/2019 31/08/2019
5 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tư vấn FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 31/08/2019
6 Cán bộ tuyển sinh doanh nghiệp Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/08/2019 31/08/2019
7 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 03/08/2019 15/08/2019
8 Cán bộ Phát triển chương trình Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 02/08/2019 25/08/2019
9 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 01/08/2019 15/08/2019
10 Giảng viên QTKD, Kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 20/07/2019 25/08/2019
11 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
12 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
13 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
14 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/07/2019 15/08/2019
15 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 27/07/2019 25/08/2019
16 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 29/07/2019 24/08/2019
17 CB Quản trị hệ thống mạng Hạ tầng mạng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/07/2019 07/08/2019
18 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 25/08/2019
19 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
20 Cán bộ tổ chức hoạt động sự kiện PDP Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 20/07/2019 28/08/2019