Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 441


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
181 Cán bộ kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm_FPTU HN Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 1 11/07/2017 31/07/2017
182 Cán bộ Hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 31/01/2018 28/02/2018
183 Chuyên viên quan hệ cộng đồng (truyền thông)_FSB Truyền thông Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 07/07/2017 10/08/2017
184 Tuyển gấp 02 Cán bộ sự kiện (PDP)_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 04/07/2017 20/08/2017
185 Tuyển 13 Cán bộ Quản nhiệm (9 nam & 4 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 13 28/06/2017 15/07/2017
186 Tuyển 01 Giáo vụ_FPT Greenwich Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 29/06/2017 20/07/2017
187 Cán bộ QA Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 17/08/2017 31/08/2017
188 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành Chính (Điện, Cơ Khí) Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/07/2017 06/08/2017
189 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh khách hàng doanh nghiệp Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 12/06/2017 30/06/2017
190 Tuyển 02 Giáo viên Kỹ năng mềm_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 07/06/2017 20/07/2017
191 Tuyển 01 giáo viên Vật lý_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2017 25/06/2017
192 Tuyển 01 giáo viên Toán (Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2017 25/06/2017
193 Tuyển 01 Giáo viên Ngữ Văn _Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2017 25/06/2017
194 Cán bộ Tuyển sinh _ FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2017 15/06/2017
195 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 17/08/2017 31/08/2017
196 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 22/06/2018 31/08/2018
197 Giảng viên Công nghệ thông tin Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 17/08/2017 31/08/2017
198 Giảng Viên Dạy Tiếng Anh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10 15/06/2018 30/09/2018
199 Giảng Viên Kỹ Năng Mềm Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 6 31/01/2018 28/02/2018
200 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 31/01/2018 28/02/2018