Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
181 Cán bộ sự kiện (PDP) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
182 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 21/03/2019 10/04/2019
183 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Visual Communication-Typography Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
184 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 3, 2D Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 20/03/2019 25/04/2019
185 Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (khối THCS) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2019 25/04/2019
186 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
187 Giảng viên Marketing & Sales Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
188 Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 20/05/2019
189 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
190 Giảng viên - Nghiên cứu viên_Khối ngành ICT, Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 8 01/03/2019 15/04/2019
191 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
192 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
193 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban Sale & Marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 08/03/2019 31/03/2019
194 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 08/03/2019 10/05/2019
195 Kế toán tổng hợp Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 08/03/2019 31/03/2019
196 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Chuyên viên marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 3 01/03/2019 25/03/2019
197 Giảng viên Kinh tế, Tài chính, QTKD Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2019 25/03/2019
198 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 04/03/2019 31/03/2019
199 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Tất cả ngành nghề Đại học FPT Hà Nội 1 01/02/2019 31/05/2019
200 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 01/03/2019 15/04/2019