Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 350


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
181 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 17/02/2017 10/03/2017
182 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 17/02/2017 30/06/2017
183 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2017 10/03/2017
184 Tuyển 02 CB Marketing Online_FPTU HN Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 15/02/2017 31/03/2017
185 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 03/03/2017 30/04/2017
186 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 0 03/03/2017 30/04/2017
187 Cán bộ tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 17/05/2017 16/06/2017
188 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 09/02/2017 28/02/2017
189 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 07/02/2017 10/07/2017
190 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
191 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
192 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
193 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
194 Tuyển gấp 03 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time và 01 part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 07/02/2017 31/03/2017
195 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
196 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
197 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 22/01/2017 15/02/2017
198 Nhân Viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 13/01/2017 28/02/2017
199 Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2 12/01/2017 10/02/2017
200 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 3 13/01/2017 06/02/2017