Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 710


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
181 CB IT Code Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
182 Cán bộ Content Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
183 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time: 01 người Nhật, 01 người Việt Nam) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/11/2018 31/03/2019
184 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
185 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/11/2018 31/03/2019
186 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 5 01/11/2018 30/11/2018
187 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 25/12/2018
188 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 05/11/2018 28/02/2019
189 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 16/11/2018 28/02/2019
190 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 10/12/2018
191 Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 10/11/2018 28/02/2019
192 Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh Tất cả ngành nghề Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018
193 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018
194 Cán bộ Truyền thông nội bộ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018
195 Cán bộ tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng Bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018
196 Giảng viên Ngành Nhà hàng - Khách sạn (Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 12/11/2018 15/12/2018
197 Giảng viên Ngành Du lịch (Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3 19/04/2019 31/05/2019
198 Cán bộ Truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 18/04/2019 31/05/2019
199 Cán bộ Kế toán tổng hợp Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 07/11/2018 30/11/2018
200 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018