Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 813


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
201 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
202 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
203 Dự án 9+_Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 10/06/2019
204 Cán bộ tâm lý học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
205 Cán bộ tổ chức sự kiện Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
206 Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 20/03/2019 25/05/2019
207 Trưởng nhóm tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
208 Cán bộ sự kiện (PDP) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
209 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 21/03/2019 10/04/2019
210 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Visual Communication-Typography Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
211 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 3, 2D Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 20/03/2019 25/04/2019
212 Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (khối THCS) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2019 25/04/2019
213 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
214 Giảng viên Marketing & Sales Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
215 Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 20/05/2019
216 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
217 Giảng viên - Nghiên cứu viên_Khối ngành ICT, Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 8 01/03/2019 15/04/2019
218 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
219 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
220 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban Sale & Marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 08/03/2019 31/03/2019