Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 871


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
241 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp_FPOLY HO Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 08/04/2019 20/04/2019
242 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/04/2019 20/04/2019
243 Cán bộ thiết kế đồ họa Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 04/04/2019 31/05/2019
244 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2 26/03/2019 10/06/2019
245 Giáo viên chủ nhiệm tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 12 22/03/2019 30/04/2019
246 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 8 18/03/2019 25/04/2019
247 CB Nhân sự phụ trách Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 25/04/2019
248 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 30/06/2019
249 Giảng viên thỉnh giảng Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
250 Giảng viên thỉnh giảng CNTT chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, thiết kế đồ họa, thiết kế website Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
251 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 3 29/03/2019 01/05/2019
252 Giảng viên thỉnh giảng Du lịch- Khách sạn- Nhà hàng Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
253 Graphic Design Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 11/02/2019 25/07/2019
254 Information Technologies Lecturer (Foreigner)_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 25/03/2019 25/04/2019
255 Giảng viên IT (Software Engineering) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6 26/03/2019 31/08/2019
256 Cán bộ Truyền thông (PR) Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 20/03/2019 10/05/2019
257 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/03/2019 15/04/2019
258 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
259 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
260 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019