Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 813


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
261 Trưởng nhóm tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 13/12/2018 15/01/2019
262 CB tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 13/12/2018 15/01/2019
263 Giảng viên âm nhạc Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 13/12/2018 28/02/2019
264 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 12/12/2018 20/01/2019
265 Cán bộ Truyền thông (PR) Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/12/2018 28/02/2019
266 CB Truyền thông Truyền thông FPT-BTEC Hà Nội 1 07/12/2018 15/01/2019
267 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT-BTEC Hà Nội 1 07/12/2018 25/01/2019
268 Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 12/12/2018 31/12/2018
269 Cán bộ tư vấn tuyển sinh chương trình DAS++ Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/12/2018 10/05/2019
270 CB Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/12/2018 15/01/2019
271 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 13/12/2018 15/01/2019
272 Cán bộ hỗ trợ học viên (Hannah) Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 3 12/12/2018 31/12/2018
273 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 10/12/2018 20/12/2018
274 FPT Greenwich_Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/12/2018 31/12/2018
275 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 05/12/2018 28/02/2019
276 Giảng viên Đồ họa Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 19/04/2019 31/05/2019
277 Giảng viên Kinh tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 19/04/2019 31/05/2019
278 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/04/2019 31/05/2019
279 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 28/11/2018 31/12/2018
280 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 15/01/2019