Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 493


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
321 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
322 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/02/2017 10/03/2017
323 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 3 17/02/2017 31/03/2017
324 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 17/02/2017 10/03/2017
325 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 17/02/2017 30/06/2017
326 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2017 10/03/2017
327 Tuyển 02 CB Marketing Online_FPTU HN Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 15/02/2017 31/03/2017
328 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 03/03/2017 30/04/2017
329 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 0 03/03/2017 30/04/2017
330 Cán bộ tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 17/05/2017 16/06/2017
331 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 09/02/2017 28/02/2017
332 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 07/02/2017 10/07/2017
333 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
334 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
335 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
336 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
337 Tuyển gấp 03 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time và 01 part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 07/02/2017 31/03/2017
338 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
339 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
340 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 22/01/2017 15/02/2017