Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 562


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
321 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 31/01/2018 28/02/2018
322 Tuyển gấp Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 30/05/2017 30/06/2017
323 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 29/05/2017 30/06/2017
324 Trưởng phòng Công tác sinh viên_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 26/05/2017 25/06/2017
325 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông (PR)_FGO Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2017 15/06/2017
326 Tuyển 01 Giáo vụ_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2017 06/06/2017
327 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3 19/05/2017 30/06/2017
328 Cán bộ Marketing Online_FAI Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2 15/05/2017 25/07/2017
329 Cán bộ PDP & Quan hệ doanh nghiệp_FPT Greenwich Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/05/2017 03/07/2017
330 Cán bộ công tác sinh viên (mentor)_FPT Greenwich Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/05/2017 31/05/2017
331 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2017 30/06/2017
332 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 5 20/04/2017 10/06/2017
333 Cán Bộ Giới thiệu việc làm Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 05/05/2017 31/05/2017
334 Giảng viên Quản trị Khách sạn_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
335 Giảng viên Marketing_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
336 Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
337 Tuyển gấp 01 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2017 15/06/2017
338 Nhân viên Thư viện_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 15/04/2017 15/06/2017
339 Nhân viên Lập trình (Developer)_FPTU Cần Thơ Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1 15/04/2017 31/05/2017
340 Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 10 15/04/2017 15/07/2017