Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 435


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
341 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
342 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 06/09/2016 15/10/2016
343 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4 02/09/2016 05/10/2016
344 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016
345 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông FPT Nanoversity Hà Nội 1 01/09/2016 05/11/2016
346 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 01/09/2016 25/09/2016
347 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giáo dục Đại học trực tuyến kiểu FUNiX Hà Nội 0 29/08/2016 31/12/2017
348 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2016 15/09/2016
349 English Teacher Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 18 22/08/2016 31/10/2016
350 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
351 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 20/08/2016 31/08/2016
352 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
353 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
354 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
355 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Điều tra mạng (Network Forensics) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
356 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 02/08/2016 02/09/2016
357 Giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
358 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
359 Giảng viên môn Hình họa - Vẽ tốc họa (Speed drawing) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
360 Tuyển gấp 01 Tư vấn tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 29/07/2016 10/08/2016