Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 562


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 FPT Greenwich_Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/12/2018 31/12/2018
22 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản Trị & Công Nghệ FSB Hà Nội 1 05/12/2018 15/01/2019
23 Giảng viên Đồ họa Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 05/12/2018 31/12/2018
24 Giảng viên Kinh tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 05/12/2018 31/12/2018
25 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 28/11/2018 31/12/2018
26 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 28/11/2018 31/12/2018
27 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 15/01/2019
28 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 28/11/2018 15/01/2019
29 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/01/2019
30 Cán bộ công tác sinh viên Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/12/2018
31 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc (chỉ tuyển Nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/11/2018 10/12/2018
32 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 23/11/2018 23/12/2018
33 CB IT Code Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
34 Cán bộ Content Marketing Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
35 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time: 01 người Nhật, 01 người Việt Nam) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/11/2018 25/12/2018
36 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 31/12/2018
37 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/11/2018 31/12/2018
38 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 5 01/11/2018 30/11/2018
39 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 25/12/2018
40 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 05/11/2018 25/12/2018