Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Cán bộ tư vấn tuyển sinh MBA Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 06/12/2019 15/01/2020
22 Cán bộ Tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 09/12/2019 31/12/2019
23 Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 17/01/2020 31/12/2019
24 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 2 06/12/2019 31/01/2020
25 Cộng tác viên Tư vấn Tuyến sinh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 5 06/12/2019 31/01/2020
26 Cán bộ Hành chánh tổng hợp Hành chính FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 05/12/2019 05/01/2020
27 Cán bộ Thông tin - Thư viện Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 05/12/2019 12/12/2019
28 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 04/12/2019 31/12/2019
29 Giám đốc Thương hiệu Truyền thông Đại học FPT Cần Thơ 1 04/12/2019 31/01/2020
30 Giám đốc Thương hiệu Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 03/12/2019 20/12/2019
31 Giáo viên Sinh học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 03/12/2019 20/12/2019
32 Cán bộ Nhân sự Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 02/12/2019 29/02/2020
33 Giáo viên Ngữ văn Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 28/11/2019 20/12/2019
34 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
35 Giảng viên bộ môn ITS (part-time) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
36 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
37 Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh (Program Director) Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
38 Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật (Program Director) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
39 Giám đốc chương trình ngành Quản trị kinh doanh (Program director) Giáo dục/Quản trị kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 1 26/11/2019 20/12/2019
40 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 5 27/11/2019 15/01/2020