Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Giảng viên QTKD, Kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 20/07/2019 25/08/2019
22 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
23 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
24 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
25 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/07/2019 15/08/2019
26 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 27/07/2019 25/08/2019
27 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 29/07/2019 24/08/2019
28 CB Quản trị hệ thống mạng Hạ tầng mạng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/07/2019 07/08/2019
29 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 25/08/2019
30 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
31 Cán bộ tổ chức hoạt động sự kiện PDP Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 20/07/2019 28/08/2019
32 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/07/2019 31/08/2019
33 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/07/2019 31/07/2019
34 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (FPUB HN) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 19/07/2019 31/07/2019
35 Cán bộ tư vấn tuyển sinh (MBA) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/07/2019 05/08/2019
36 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 15/07/2019 15/08/2019
37 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 17/07/2019 31/07/2019
38 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 11 10/07/2019 15/08/2019
39 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 08/07/2019 31/07/2019
40 FEHO_Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 13/07/2019 31/07/2019