Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 441


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Cán bộ khảo thí Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 12/06/2018 30/06/2018
22 Cán bộ IT Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 12/06/2018 30/06/2018
23 Nhân viên Thư viện kiêm Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 12/06/2018 30/06/2018
24 Cán bộ Thu ngân Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 12/06/2018 30/06/2018
25 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2 12/06/2018 30/06/2018
26 Cán bộ thư viện Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 11/06/2018 11/07/2018
27 MBA_ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Viện Quản Trị và Công Nghệ FSB Hà Nội 2 11/06/2018 11/07/2018
28 Cán bộ y tế học đường Ngành Y tế Trường TH & THCS Hà Nội 1 11/06/2018 10/07/2018
29 Cán bộ quản nhiệm tại Hòa Lạc Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 10 11/06/2018 11/07/2018
30 Tuyển gấp CB Nhân sự phụ trách bảo hiểm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 08/06/2018 15/06/2018
31 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 10 07/06/2018 30/06/2018
32 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 05/06/2018 15/07/2018
33 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 05/06/2018 15/07/2018
34 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Principles of UX (WDU201) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
35 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Web Design (WDT401) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
36 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Visual Effects - Principles of Compositing (DTG301) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
37 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Introduction to Rigging (ANR401) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
38 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Tạo khung xương và bộ điều khiển cho nhân vật (ANM301) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
39 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Tạo chuyển động trong môi trường 3D (ANA401) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018
40 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động 2 (ADT401) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/06/2018 30/06/2018