Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Cán bộ phát triển chương trình (tiếng Hàn) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 05/10/2019 31/10/2019
22 Trưởng nhóm tuyển sinh online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 23/08/2019 31/10/2019
23 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 07/10/2019 15/11/2019
24 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 11/09/2019 15/11/2019
25 Nhân viên bellman/lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 30/11/2019
26 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 07/10/2019 15/11/2019
27 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 03/10/2019 20/10/2019
28 CB Marketing online Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2 05/10/2019 15/11/2019
29 Cán bộ Công tác sinh viên - IC Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 11/11/2019 30/11/2019
30 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 27/09/2019 12/10/2019
31 CB Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
32 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
33 Kiến trúc sư (giám sát thi công kiến trúc xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
34 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 23/09/2019 22/11/2019
35 Giảng viên Thiết kế đồ họa (3D) Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 24/09/2019 25/10/2019
36 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/06/2019 20/07/2019
37 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/09/2019 31/10/2019
38 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/09/2019 15/10/2019
39 Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế (full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 17/09/2019 30/09/2019
40 Biên tập viên, biên - phiên dịch Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/09/2019 12/10/2019