Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 351


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 2 25/01/2018 31/05/2018
22 Lập trình viên Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 25/01/2018 28/02/2018
23 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 15/01/2018 15/02/2018
24 Cán bộ Chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 23/01/2018 15/02/2018
25 KỸ SƯ GIÁM SÁT MEP Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2018 28/02/2018
26 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2018 28/02/2018
27 CB Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 10/01/2018 31/01/2018
28 CB Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 11/01/2018 31/01/2018
29 Kế toán trưởng Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2018 31/01/2018
30 CB Tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 2 11/01/2018 31/01/2018
31 CB Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
32 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
33 Nhân viên Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 06/03/2018 31/03/2018
34 Nhân viên Thiết kế Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 23/01/2018 28/02/2018
35 CB PR Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 04/01/2018 31/01/2018
36 Chuyên viên Phân tích Kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/01/2018 31/01/2018
37 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 11/12/2017 31/12/2017
38 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đắk Lắk 3 23/01/2018 28/02/2018
39 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 23/01/2018 28/02/2018
40 Giảng Viên Hệ Thống Thông Tin Thuộc Bộ Môn CF/SE/ITs/IA Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 10 31/01/2018 28/02/2018