Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 493


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
421 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
422 Giảng viên Kinh tế_ FPOLY Tây Nguyên Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
423 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông nội bộ (Ban Hỗ trợ & Đảm bảo FAID HN) Truyền thông Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 22/07/2016 10/08/2016
424 Tuyển gấp 01 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 21/07/2016 30/07/2016
425 Tuyển 02 Giáo viên Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 20/07/2016 30/07/2016
426 Tuyển 01 Giảng viên Quản trị Kinh doanh (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
427 Tuyển 01 Giảng viên Marketing (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
428 Tuyển 01 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 20/08/2016
429 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 10/08/2016
430 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 31/07/2016
431 Cán bộ tư vấn tâm lý học đường - Phòng phát triển cá nhân (PDP-FUG) Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 0 06/07/2016 20/07/2016
432 Nhân Viên Marketing Online - FNano HN Marketing/ Tiếp thị FPT Nanoversity Hà Nội 2 05/07/2016 15/07/2016
433 Tuyển 02 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 29/06/2016 15/07/2016
434 Giảng viên Bộ môn Toán Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/08/2016 30/09/2016
435 Giảng viên Công nghệ thông tin Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10 10/08/2016 30/09/2016
436 Tuyển 01 Giáo viên Kỹ năng mềm (trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 16/06/2016 15/07/2016
437 Giáo viên Business (FSchool) (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 06/06/2016 15/07/2016
438 Tuyển gấp 01 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1 07/06/2016 31/07/2016
439 Tuyển Cán bộ Kiểm định chất lượng (QS- QA-QC) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 06/06/2016 15/06/2016
440 Cán bộ triển khai đào tạo (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB TP Hồ Chí Minh 1 02/06/2016 31/07/2016