Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 543


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
441 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
442 Nhân viên kỹ thuật hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
443 Nhân viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
444 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 15/09/2016 10/10/2016
445 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 31/08/2016 30/09/2016
446 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 31/08/2016 30/09/2016
447 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 31/08/2016 30/09/2016
448 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 06/09/2016 30/09/2016
449 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
450 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 06/09/2016 15/10/2016
451 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4 02/09/2016 05/10/2016
452 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016
453 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông FPT Nanoversity Hà Nội 1 01/09/2016 05/11/2016
454 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 01/09/2016 25/09/2016
455 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giáo dục Đại học trực tuyến kiểu FUNiX Hà Nội 0 29/08/2016 31/12/2017
456 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2016 15/09/2016
457 English Teacher Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 18 22/08/2016 31/10/2016
458 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
459 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 20/08/2016 31/08/2016
460 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016