Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 579


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
461 Cán bộ Công tác sinh viên_Khối Đại học chính quy Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/10/2016 30/10/2016
462 Chuyên Gia Nghề Nail Cho Chương Trình Đào Tạo Ngắn Hạn Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 10/10/2016 11/10/2016
463 Nhân Viên Truyền thông Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/07/2017 31/07/2017
464 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 17/08/2017 17/09/2017
465 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 10/10/2016 11/11/2016
466 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 19/11/2016 31/12/2016
467 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Chăm sóc khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/10/2016 11/11/2016
468 Tuyển gấp CB Tuyển sinh (04 nam + 03 nữ)_FUG Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 7 08/10/2016 25/10/2016
469 Tuyển 03 Giảng viên CNTT_FPT Polytechnic Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/10/2016 05/11/2016
470 Tuyển 05 Chuyên gia nghề tóc cho hệ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 01/10/2016 31/10/2016
471 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến kiểu FUNiX Hà Nội 1 27/09/2016 15/10/2016
472 Tuyển gấp 01 Cán bộ kỹ thuật_FUG Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 15/09/2016 15/10/2016
473 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2 14/09/2016 15/11/2016
474 Tuyển gấp 01 Cán bộ Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016
475 Tuyển gấp 01 Cán bộ phát triển chương trình khối ngành ICT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
476 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
477 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
478 Nhân viên kỹ thuật hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
479 Nhân viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
480 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 15/09/2016 10/10/2016