Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 572


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
481 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016
482 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông FPT Nanoversity Hà Nội 1 01/09/2016 05/11/2016
483 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 01/09/2016 25/09/2016
484 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giáo dục Đại học trực tuyến kiểu FUNiX Hà Nội 0 29/08/2016 31/12/2017
485 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2016 15/09/2016
486 English Teacher Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 18 22/08/2016 31/10/2016
487 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
488 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 20/08/2016 31/08/2016
489 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
490 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
491 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
492 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Điều tra mạng (Network Forensics) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
493 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 02/08/2016 02/09/2016
494 Giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
495 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
496 Giảng viên môn Hình họa - Vẽ tốc họa (Speed drawing) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
497 Tuyển gấp 01 Tư vấn tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 29/07/2016 10/08/2016
498 Tuyển 01 Giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 27/07/2016 15/08/2016
499 Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/07/2017 31/07/2017
500 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016