Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
41 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8 11/09/2019 30/11/2019
42 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/09/2019 25/09/2019
43 FEHO_Hành chính - Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 06/09/2019 31/10/2019
44 Giảng viên Quản trị khách sạn - nhà hàng Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 15/09/2019
45 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4 15/06/2019 30/10/2019
46 Giáo viên Vovinam Thể chất/Vovinam Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/09/2019 30/09/2019
47 Giáo viên Business (quản trị kinh doanh) Kinh doanh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 29/08/2019 30/09/2019
48 Nhân viên lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
49 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/08/2019 05/09/2019
50 Trưởng nhóm tuyển sinh online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 23/08/2019 31/10/2019
51 CÁN BỘ TUYỂN SINH MBA Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 21/08/2019 30/11/2019
52 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 21/08/2019 10/09/2019
53 Giảng viên Tài chính - Kế toán - Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 16/08/2019 15/09/2019
54 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành truyền thông đa phương tiện Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/08/2019 31/10/2019
55 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành CNTT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/08/2019 31/10/2019
56 Cán bộ phát triển chương trình R&D Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 30/09/2019
57 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 30/11/2019
58 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tư vấn FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 17/11/2019
59 Cán bộ tuyển sinh doanh nghiệp Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/08/2019 30/11/2019
60 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 03/08/2019 15/08/2019