Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
41 Giáo viên GDCD Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/07/2019 25/07/2019
42 Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 02/08/2019 10/08/2019
43 Trưởng phòng PR – Truyền thông Truyền thông Đại học FPT Cần Thơ 27/06/2019 10/08/2019
44 Tổ trưởng Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 27/06/2019 27/07/2019
45 Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 27/06/2019 10/08/2019
46 Cán bộ Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 25/06/2019 07/07/2019
47 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 25/06/2019 07/07/2019
48 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2 15/06/2019 25/07/2019
49 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 15/06/2019 15/07/2019
50 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/06/2019 25/07/2019
51 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 21/06/2019 25/07/2019
52 Giảng viên Giáo dục thể chất kiêm Giám thị học đường Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/06/2019 15/07/2019
53 Cán bộ Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 12 21/06/2019 15/07/2019
54 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 20/06/2019 10/07/2019
55 Cán bộ Cán bộ Đoàn/Đội & Giám thị học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/06/2019 10/07/2019
56 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 18 15/06/2019 10/07/2019
57 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 20/06/2019 10/07/2019
58 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
59 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
60 Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/07/2019