Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 871


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
601 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2 01/08/2017 20/10/2017
602 Native English Speaking Lecturer (Part-time)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 5 08/08/2017 10/10/2017
603 Information Technologies Lecturer (Foreigner)_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 08/08/2017 31/08/2017
604 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6 06/08/2017 10/10/2017
605 Tuyển 01 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 04/08/2017 10/08/2017
606 Giảng viên Thiết kế Đồ họa_FPT Greenwich Thiết kế Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 04/08/2017 15/11/2017
607 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 02/08/2017 20/08/2017
608 Tuyển gấp 01 Giáo viên Địa lý_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/07/2017 05/08/2017
609 Tuyển gấp 01 Giáo viên Lịch sử_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/07/2017 05/08/2017
610 Cán bộ Hành chính_FSB Đà Nẵng Hành chính Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 25/07/2017 20/08/2017
611 Cán bộ kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm_FPTU HN Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 1 11/07/2017 31/07/2017
612 Cán bộ Hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/02/2019 30/04/2019
613 Chuyên viên quan hệ cộng đồng (truyền thông)_FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 07/07/2017 10/08/2017
614 Tuyển gấp 02 Cán bộ sự kiện (PDP)_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 04/07/2017 20/08/2017
615 Tuyển 13 Cán bộ Quản nhiệm (9 nam & 4 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 13 28/06/2017 15/07/2017
616 Tuyển 01 Giáo vụ_FPT Greenwich Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 29/06/2017 20/07/2017
617 Cán bộ QA Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 19/02/2019 30/04/2019
618 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành Chính (Điện, Cơ Khí) Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/07/2017 06/08/2017
619 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh khách hàng doanh nghiệp Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 12/06/2017 30/06/2017
620 Tuyển 02 Giáo viên Kỹ năng mềm_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 07/06/2017 20/07/2017