Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 814


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
641 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 3 10/10/2018 30/11/2018
642 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
643 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/02/2017 10/03/2017
644 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3 17/02/2017 31/03/2017
645 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 17/02/2017 10/03/2017
646 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 17/02/2017 30/06/2017
647 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2017 10/03/2017
648 Tuyển 02 CB Marketing Online_FPTU HN Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 15/02/2017 31/03/2017
649 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 03/03/2017 30/04/2017
650 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 0 03/03/2017 30/04/2017
651 Cán bộ tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 17/05/2017 16/06/2017
652 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 09/02/2017 28/02/2017
653 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 07/02/2017 10/07/2017
654 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
655 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
656 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
657 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
658 Tuyển gấp 03 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time và 01 part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 07/02/2017 31/03/2017
659 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
660 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017