Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 744


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
661 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
662 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
663 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
664 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Điều tra mạng (Network Forensics) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
665 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 02/08/2016 02/09/2016
666 Giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
667 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
668 Giảng viên môn Hình họa - Vẽ tốc họa (Speed drawing) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016
669 Tuyển gấp 01 Tư vấn tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 29/07/2016 10/08/2016
670 Tuyển 01 Giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 27/07/2016 15/08/2016
671 Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/07/2017 31/07/2017
672 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
673 Giảng viên Kinh tế_ FPOLY Tây Nguyên Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
674 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông nội bộ (Ban Hỗ trợ & Đảm bảo FAID HN) Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 22/07/2016 10/08/2016
675 Tuyển gấp 01 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 21/07/2016 30/07/2016
676 Tuyển 02 Giáo viên Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 20/07/2016 30/07/2016
677 Tuyển 01 Giảng viên Quản trị Kinh doanh (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
678 Tuyển 01 Giảng viên Marketing (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
679 Tuyển 01 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 20/08/2016
680 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 10/08/2016