Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
681 Tuyển 01 Giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 27/07/2016 15/08/2016
682 Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/07/2017 31/07/2017
683 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
684 Giảng viên Kinh tế_ FPOLY Tây Nguyên Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 25/07/2016 31/08/2016
685 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông nội bộ (Ban Hỗ trợ & Đảm bảo FAID HN) Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 22/07/2016 10/08/2016
686 Tuyển gấp 01 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 21/07/2016 30/07/2016
687 Tuyển 02 Giáo viên Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 20/07/2016 30/07/2016
688 Tuyển 01 Giảng viên Quản trị Kinh doanh (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
689 Tuyển 01 Giảng viên Marketing (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 15/08/2016
690 Tuyển 01 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 20/08/2016
691 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 10/08/2016
692 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 31/07/2016
693 Cán bộ tư vấn tâm lý học đường - Phòng phát triển cá nhân (PDP-FUG) Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 0 06/07/2016 20/07/2016
694 Nhân Viên Marketing Online - FNano HN Marketing/ Tiếp thị FPT Nanoversity Hà Nội 2 05/07/2016 15/07/2016
695 Tuyển 02 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 29/06/2016 15/07/2016
696 Giảng viên Bộ môn Toán Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/08/2016 30/09/2016
697 Giảng viên Công nghệ thông tin Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10 10/08/2016 30/09/2016
698 Tuyển 01 Giáo viên Kỹ năng mềm (trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 16/06/2016 15/07/2016
699 Giáo viên Business (FSchool) (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 06/06/2016 15/07/2016
700 Tuyển gấp 01 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1 07/06/2016 31/07/2016