Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 871


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
761 Tuyển 03 Giảng viên CNTT_FPT Polytechnic Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/10/2016 05/11/2016
762 Tuyển 05 Chuyên gia nghề tóc cho hệ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 01/10/2016 31/10/2016
763 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 1 27/09/2016 15/10/2016
764 Tuyển gấp 01 Cán bộ kỹ thuật_FUG Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 15/09/2016 15/10/2016
765 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2 14/09/2016 15/11/2016
766 Tuyển gấp 01 Cán bộ Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016
767 Tuyển gấp 01 Cán bộ phát triển chương trình khối ngành ICT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
768 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
769 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 20/09/2016 15/10/2016
770 Nhân viên kỹ thuật hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
771 Nhân viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 22/09/2016 31/10/2016
772 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 15/09/2016 10/10/2016
773 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 31/08/2016 30/09/2016
774 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 31/08/2016 30/09/2016
775 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 31/08/2016 30/09/2016
776 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 06/09/2016 30/09/2016
777 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
778 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 06/09/2016 15/10/2016
779 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4 02/09/2016 05/10/2016
780 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016