Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 579


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh Tất cả ngành nghề Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018
62 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018
63 Cán bộ Truyền thông nội bộ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018
64 Cán bộ tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng Bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018
65 Giảng viên Ngành Nhà hàng - Khách sạn (Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 12/11/2018 15/12/2018
66 Giảng viên Ngành Du lịch (Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 12/11/2018 15/12/2018
67 Cán bộ Truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 19/02/2019 31/03/2019
68 Cán bộ Kế toán tổng hợp Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 07/11/2018 30/11/2018
69 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 07/11/2018 30/11/2018
70 Cán bộ Công tác sinh viên Bảo mật thông tin FPT-BTEC Hà Nội 1 01/11/2018 30/11/2018
71 Trưởng nhóm STEM/Công nghệ thông tin Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 26/10/2018 20/11/2018
72 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/10/2018 31/12/2018
73 Tuyển sinh (Tổ chức sự kiện) Giáo dục Trung tâm Liên kết quốc tế TP Hồ Chí Minh 5 26/10/2018 30/11/2018
74 Tư vấn Tuyển sinh Giáo dục Trung tâm Liên kết quốc tế TP Hồ Chí Minh 2 29/10/2018 30/11/2018
75 Nhân viên Web SEO Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế TP Hồ Chí Minh 1 27/10/2018 30/11/2018
76 Chuyên viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế TP Hồ Chí Minh 1 27/10/2018 30/11/2018
77 Content Marketing Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế TP Hồ Chí Minh 2 26/10/2018 30/11/2018
78 Cán bộ Hành chính Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/10/2018 24/11/2018
79 Cán bộ Phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 22/10/2018 23/11/2018
80 Giảng viên Công nghệ thông tin Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 7 26/10/2018 30/11/2018