Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình khối Cao đẳng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 02/08/2019 10/09/2019
62 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 01/08/2019 10/09/2019
63 Giảng viên QTKD, Kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 20/07/2019 25/08/2019
64 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
65 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
66 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
67 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/07/2019 15/09/2019
68 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 27/07/2019 25/08/2019
69 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 29/07/2019 10/09/2019
70 CB Quản trị hệ thống mạng Hạ tầng mạng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/07/2019 30/09/2019
71 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 17/11/2019
72 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 15/07/2019 15/08/2019
73 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 17/07/2019 31/07/2019
74 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 11 10/07/2019 15/08/2019
75 FEHO_Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 13/07/2019 31/07/2019
76 Giáo viên GDCD Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/07/2019 25/07/2019
77 Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 02/08/2019 30/11/2019
78 Trưởng phòng PR – Truyền thông Truyền thông Đại học FPT Cần Thơ 27/06/2019 30/11/2019
79 Tổ trưởng Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 27/06/2019 27/07/2019
80 Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 27/06/2019 30/11/2019