Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế, tiếng Anh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4 08/11/2019 30/11/2019
62 Giảng viên tiếng Anh_thỉnh giảng Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2 08/11/2019 30/11/2019
63 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/11/2019 15/01/2020
64 FPTU HN_Giảng viên - Nghiên cứu viên môn Toán Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 01/11/2019 10/12/2019
65 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 7 01/11/2019 10/12/2019
66 Nhân viên tư vấn tuyển sinh Telesale Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 01/11/2019 30/11/2019
67 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 10 25/10/2019 25/12/2019
68 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 29/10/2019 24/11/2019
69 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Cần Thơ 1 29/10/2019 10/11/2019
70 Giảng viên Marketing, Management (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/10/2019 20/12/2019
71 Trợ lý Hiệu trưởng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 18/10/2019 31/01/2020
72 CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1 15/10/2019 25/10/2019
73 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/10/2019 31/10/2019
74 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/10/2019 31/10/2019
75 Cán bộ phát triển chương trình (tiếng Hàn) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 05/10/2019 31/10/2019
76 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 07/10/2019 15/11/2019
77 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 11/09/2019 15/11/2019
78 Nhân viên bellman/lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 30/11/2019
79 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 07/10/2019 15/11/2019
80 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 03/10/2019 20/10/2019