Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 381


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 CB Hợp tác quốc tế Quan hệ khách hàng Đại học FPT Hà Nội 1 20/11/2017 31/12/2017
82 TP Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 15/11/2017 30/11/2017
83 CB Quản lý lớp học (CSD) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 24/11/2017 15/12/2017
84 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 20/11/2017 30/11/2017
85 CB Hỗ trợ Tuyển sinh (Hành chính) Hành chính Đại học FPT Hà Nội 1 22/11/2017 30/11/2017
86 CB truyền thông (PR) Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 28/09/2017 20/10/2017
87 Cộng tác viên Tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 20 02/11/2017 31/12/2017
88 CB Tư vấn - Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 3 01/11/2017 30/11/2017
89 Lập trình viên_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 01/10/2017 01/11/2017
90 Tuyển cán bộ IT_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 12/10/2017 06/11/2017
91 Tuyển gấp 01 Giáo vụ_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 02/10/2017 10/10/2017
92 Tuyển 02 Giảng viên Marketing_Fpoly Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/09/2017 25/10/2017
93 Tuyển 03 Giảng viên Digital Marketing_Fpoly Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/09/2017 25/10/2017
94 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA)_FPoly Đảm bảo chất lượng FPT Polytechnic Hà Nội 2 29/09/2017 15/10/2017
95 CB truyền thông (PR)_FPT Greenwich Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 28/09/2017 31/10/2017
96 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPT Greenwich Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 28/09/2017 31/10/2017
97 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 27/09/2017 31/10/2017
98 Cán bộ Marketing (Direct)_FAI Marketing/ Tiếp thị Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 2 26/09/2017 20/10/2017
99 Tuyển gấp Cán bộ Hành chính - Kế toán_Fshcool Hành chính Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 20/09/2017 30/09/2017
100 Tuyển CB Marketing Online (Content Marketing)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/09/2017 31/10/2017