Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 350


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Native English Speaking Lecturer (Part-time)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 5 08/08/2017 10/10/2017
82 Information Technologies Lecturer (Foreigner)_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 08/08/2017 31/08/2017
83 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6 06/08/2017 10/10/2017
84 Tuyển 01 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 04/08/2017 10/08/2017
85 Giảng viên Thiết kế Đồ họa_FPT Greenwich Thiết kế Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 04/08/2017 15/11/2017
86 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 02/08/2017 20/08/2017
87 Tuyển gấp 01 Giáo viên Địa lý_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/07/2017 05/08/2017
88 Tuyển gấp 01 Giáo viên Lịch sử_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 31/07/2017 05/08/2017
89 Cán bộ Hành chính_FSB Đà Nẵng Hành chính Viện Quản trị kinh doanh FSB Đà Nẵng 1 25/07/2017 20/08/2017
90 Cán bộ kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm_FPTU HN Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 1 11/07/2017 31/07/2017
91 Cán bộ Hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 31/01/2018 28/02/2018
92 Chuyên viên quan hệ cộng đồng (truyền thông)_FSB Truyền thông Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 07/07/2017 10/08/2017
93 Tuyển gấp 02 Cán bộ sự kiện (PDP)_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 04/07/2017 20/08/2017
94 Tuyển 13 Cán bộ Quản nhiệm (9 nam & 4 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 13 28/06/2017 15/07/2017
95 Tuyển 01 Giáo vụ_FPT Greenwich Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 29/06/2017 20/07/2017
96 Cán bộ QA Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 17/08/2017 31/08/2017
97 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành Chính (Điện, Cơ Khí) Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/07/2017 06/08/2017
98 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh khách hàng doanh nghiệp Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 12/06/2017 30/06/2017
99 Tuyển 02 Giáo viên Kỹ năng mềm_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 07/06/2017 20/07/2017
100 Tuyển 01 giáo viên Vật lý_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2017 25/06/2017