Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Cán bộ Công tác sinh viên - IC Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 11/11/2019 31/01/2020
82 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 27/09/2019 12/10/2019
83 CB Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
84 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
85 Kiến trúc sư (giám sát thi công kiến trúc xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 26/09/2019 20/10/2019
86 Giảng viên Thiết kế đồ họa (3D) Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 24/09/2019 25/10/2019
87 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/06/2019 20/07/2019
88 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/09/2019 31/10/2019
89 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/09/2019 15/10/2019
90 Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế (full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 17/09/2019 30/09/2019
91 Biên tập viên, biên - phiên dịch Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 12/09/2019 12/10/2019
92 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8 11/09/2019 20/12/2019
93 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/09/2019 25/09/2019
94 FEHO_Hành chính - Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 06/09/2019 31/10/2019
95 Giảng viên Quản trị khách sạn - nhà hàng Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/08/2019 15/09/2019
96 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4 15/06/2019 30/10/2019
97 Giáo viên Vovinam Thể chất/Vovinam Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/09/2019 30/09/2019
98 Giáo viên Business (quản trị kinh doanh) Kinh doanh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 29/08/2019 30/09/2019
99 Nhân viên lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
100 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/08/2019 05/09/2019