Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 441


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Tuyển gấp Cán bộ điều phối đào tạo (Giáo vụ) Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 03/05/2018 20/05/2018
82 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1 17/05/2018 30/05/2018
83 CB Nhân sự (quan hệ lao động) Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
84 CB Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
85 CB kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 20/05/2018
86 Giảng viên Management Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 6 06/04/2018 30/04/2018
87 CB Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 03/04/2018 20/05/2018
88 Biên tập viên (tiếng Anh) Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/04/2018 30/04/2018
89 CB Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 30/03/2018 30/04/2018
90 CB Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 2 29/03/2018 15/04/2018
91 CB Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1 23/03/2018 30/04/2018
92 Nhân viên QA Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 18/06/2018 31/07/2018
93 CB Tuyển sinh quốc tế Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 19/03/2018 31/03/2018
94 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 19/03/2018 15/04/2018
95 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 15/06/2018 31/07/2018
96 Cán bộ Tư vấn - Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/03/2018 31/03/2018
97 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/04/2018 05/05/2018
98 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 15/06/2018 31/07/2018
99 Cán bộ Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 19/06/2018 31/08/2018
100 Nhân viên Thư viện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 07/03/2018 31/03/2018