Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Cán bộ Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 25/06/2019 07/07/2019
82 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 25/06/2019 07/07/2019
83 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2 15/06/2019 25/07/2019
84 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 15/06/2019 15/07/2019
85 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/06/2019 25/07/2019
86 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 21/06/2019 25/07/2019
87 Giảng viên Giáo dục thể chất kiêm Giám thị học đường Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/06/2019 15/07/2019
88 Cán bộ Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 12 21/06/2019 15/07/2019
89 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 20/06/2019 10/07/2019
90 Cán bộ Cán bộ Đoàn/Đội & Giám thị học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/06/2019 10/07/2019
91 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 18 15/06/2019 10/07/2019
92 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 20/06/2019 10/07/2019
93 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
94 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
95 Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/07/2019
96 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Đồ họa Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/09/2019
97 Chuyên viên Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/06/2019 25/06/2019
98 Chuyên viên PR- Truyền thông Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/06/2019 25/06/2019
99 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 11/06/2019 20/08/2019
100 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1 11/06/2019 30/06/2019