Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 618


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/02/2019 30/04/2019
82 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 28/11/2018 31/12/2018
83 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 15/01/2019
84 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 28/11/2018 25/03/2019
85 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/01/2019
86 Cán bộ công tác sinh viên Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/12/2018
87 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc (chỉ tuyển Nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/11/2018 10/12/2018
88 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 19/02/2019 30/03/2019
89 CB IT Code Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
90 Cán bộ Content Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
91 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time: 01 người Nhật, 01 người Việt Nam) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 22/11/2018 31/03/2019
92 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2018 28/02/2019
93 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 15/11/2018 31/03/2019
94 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 5 01/11/2018 30/11/2018
95 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 25/12/2018
96 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 05/11/2018 28/02/2019
97 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 16/11/2018 28/02/2019
98 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/11/2018 10/12/2018
99 Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 10/11/2018 28/02/2019
100 Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh Tất cả ngành nghề Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018