Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 315


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
101 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
102 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tư vấn FPT-BTEC Hà Nội 2 17/04/2017 30/04/2017
103 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 12/04/2017 20/05/2017
104 Tuyển gấp 01 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 16/05/2017 16/06/2017
105 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/04/2017 30/04/2017
106 Lập trình viên_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 04/04/2017 30/09/2017
107 CB Digital Marketing_FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 03/04/2017 30/04/2017
108 CB Digital Marketing - FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 1 02/04/2017 30/04/2017
109 Nhân viên PR Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 17/08/2017 19/08/2017
110 Cán bộ Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 05/05/2017 31/05/2017
111 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 29/03/2017 30/04/2017
112 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 15/03/2017 10/04/2017
113 Tuyển gấp CB Marketing & Sales_FGO Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 16/03/2017 31/03/2017
114 Tuyển gấp 02 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA (Sale Executive) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 14/03/2017 10/08/2017
115 Tuyển gấp 01 Nhân viên Kế toán_FU HN Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 15/03/2017 31/03/2017
116 Tuyển 01 CB PR - Marketing_FGO Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 16/03/2017 10/04/2017
117 Nhân viên IT Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 04/10/2017 31/10/2017
118 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/08/2017 19/08/2017
119 Tuyển gấp CB Tư vấn tuyển sinh_Top-up HN Tư vấn Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/03/2017 10/04/2017
120 Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (6 nam & 3 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 9 06/03/2017 25/03/2017