Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
101 CÁN BỘ TUYỂN SINH MBA Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 21/08/2019 30/11/2019
102 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 21/08/2019 10/09/2019
103 Giảng viên Tài chính - Kế toán - Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 16/08/2019 15/09/2019
104 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành truyền thông đa phương tiện Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/08/2019 31/10/2019
105 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành CNTT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/08/2019 31/10/2019
106 Cán bộ phát triển chương trình R&D Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 30/09/2019
107 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 30/11/2019
108 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tư vấn FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 17/11/2019
109 Cán bộ tuyển sinh doanh nghiệp Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/08/2019 30/11/2019
110 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 03/08/2019 15/08/2019
111 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình khối Cao đẳng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 02/08/2019 10/09/2019
112 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 01/08/2019 10/09/2019
113 Giảng viên QTKD, Kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 20/07/2019 25/08/2019
114 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
115 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
116 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
117 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/07/2019 15/09/2019
118 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 27/07/2019 25/08/2019
119 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 29/07/2019 10/09/2019
120 CB Quản trị hệ thống mạng Hạ tầng mạng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 26/07/2019 30/09/2019