Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
101 Tuyển gấp Cán bộ giáo vụ (khảo thí & đào tạo) Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 4 14/05/2019 31/05/2019
102 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 18/04/2019 25/05/2019
103 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/04/2019 25/07/2019
104 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 08/04/2019 30/06/2019
105 Cán bộ truyền thông Truyền thông Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/04/2019 31/05/2019
106 Giáo viên Toán Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 20/03/2019 20/05/2019
107 Giáo viên Văn Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 3 20/03/2019 20/05/2019
108 Giáo viên dạy môn Địa lý Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 05/04/2019 20/05/2019
109 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 16/04/2019 10/06/2019
110 Kỹ sư M&E Kỹ thuật Đại học FPT Cần Thơ 01/08/2019 15/08/2019
111 Giáo viên dạy nhảy (Dance) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/04/2019 31/05/2019
112 Giáo viên Âm nhạc Âm nhạc Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/04/2019 12/05/2019
113 Giáo viên Bóng rổ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/04/2019 30/06/2019
114 Giáo viên Vovinam Thể chất/Vovinam Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/04/2019 31/05/2019
115 FPTU HN_Cán bộ kỹ thuật (phụ trách điều hòa) Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 11/04/2019 30/04/2019
116 Nhân viên kế toán Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 10/04/2019 20/04/2019
117 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3 01/04/2019 30/06/2019
118 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng khoa/ Chủ nhiệm bộ môn CNTT/ Kinh doanh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 07/04/2019 20/04/2019
119 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban đào tạo Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 07/04/2019 20/04/2019
120 Giáo viên Mỹ thuật Mỹ thuật Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 08/04/2019 30/04/2019