Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 710


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
101 Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 20/03/2019 25/05/2019
102 Trưởng nhóm tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
103 Cán bộ sự kiện (PDP) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
104 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 21/03/2019 10/04/2019
105 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Visual Communication-Typography Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
106 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 3, 2D Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 20/03/2019 25/04/2019
107 Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (khối THCS) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2019 25/04/2019
108 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
109 Giảng viên Marketing & Sales Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
110 Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 20/05/2019
111 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
112 Giảng viên - Nghiên cứu viên_Khối ngành ICT, Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 8 01/03/2019 15/04/2019
113 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
114 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
115 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban Sale & Marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 08/03/2019 31/03/2019
116 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1 08/03/2019 10/05/2019
117 Kế toán tổng hợp Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 08/03/2019 31/03/2019
118 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Chuyên viên marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 3 01/03/2019 25/03/2019
119 Giảng viên Kinh tế, Tài chính, QTKD Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2019 25/03/2019
120 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 04/03/2019 31/03/2019