Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 477


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 CB kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 20/05/2018
122 Giảng viên Management Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 6 06/04/2018 30/04/2018
123 CB Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 03/04/2018 20/05/2018
124 Biên tập viên (tiếng Anh) Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/04/2018 30/04/2018
125 CB Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 30/03/2018 30/04/2018
126 CB Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 2 29/03/2018 15/04/2018
127 CB Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1 23/03/2018 30/04/2018
128 Nhân viên QA Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 18/06/2018 31/07/2018
129 CB Tuyển sinh quốc tế Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 19/03/2018 31/03/2018
130 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 19/03/2018 15/04/2018
131 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 15/06/2018 31/07/2018
132 Cán bộ Tư vấn - Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/03/2018 31/03/2018
133 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/04/2018 05/05/2018
134 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 15/06/2018 31/07/2018
135 Cán bộ Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 19/06/2018 31/08/2018
136 Nhân viên Thư viện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 07/03/2018 31/03/2018
137 Nhân viên kế toán Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 15/06/2018 31/07/2018
138 Giáo viên tiếng Anh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 05/02/2018 28/02/2018
139 Cộng tác viên Tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10 05/02/2018 15/02/2018
140 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 13 02/02/2018 31/03/2018