Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2 05/04/2019 15/06/2019
122 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2 05/04/2019 15/06/2019
123 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp_FPOLY HO Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 08/04/2019 20/04/2019
124 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/04/2019 20/04/2019
125 Cán bộ thiết kế đồ họa Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 04/04/2019 31/05/2019
126 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2 26/03/2019 10/06/2019
127 Giáo viên chủ nhiệm tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 12 22/03/2019 30/04/2019
128 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 8 18/03/2019 25/04/2019
129 CB Nhân sự phụ trách Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 25/04/2019
130 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 30/06/2019
131 Giảng viên thỉnh giảng Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
132 Giảng viên thỉnh giảng CNTT chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, thiết kế đồ họa, thiết kế website Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
133 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 3 29/03/2019 01/05/2019
134 Giảng viên thỉnh giảng Du lịch- Khách sạn- Nhà hàng Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
135 Graphic Design Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 11/02/2019 25/07/2019
136 Information Technologies Lecturer (Foreigner)_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 25/03/2019 25/04/2019
137 Giảng viên IT (Software Engineering) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6 26/03/2019 25/04/2019
138 Cán bộ Truyền thông (PR) Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 20/03/2019 10/05/2019
139 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/03/2019 15/04/2019
140 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019