Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 562


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 23/07/2018 06/08/2018
122 Admission staff Giáo dục Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 17/07/2018 31/07/2018
123 CB Nhân sự phụ trách Đào tạo nội bộ (Tuyển gấp) Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 15/07/2018 31/07/2018
124 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Đắk Lắk 3 11/07/2018 31/08/2018
125 Kỹ thuật viên Quản lý Hạ tầng điện, nước Bảo mật thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1 09/07/2018 20/07/2018
126 Nhân viên Tổ chức Đào tạo Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 1 09/07/2018 20/07/2018
127 Cán bộ phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 22/06/2018 15/07/2018
128 Kỹ sư M&E Bảo mật thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1 21/06/2018 30/06/2018
129 Kỹ sư xây dựng Bảo mật thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1 19/09/2018 15/10/2018
130 Cán bộ giáo vụ Hành chính Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 11/06/2018 25/07/2018
131 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 18/06/2018 31/08/2018
132 Nhân viên Seo - web Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 18/06/2018 31/07/2018
133 Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3 12/06/2018 20/08/2018
134 Cán Bộ Công nghệ thông tin – Lập trình viên Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 18/06/2018 31/07/2018
135 IT Support Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/10/2018 30/11/2018
136 Cán bộ sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 12/06/2018 10/07/2018
137 Cán bộ IT Code Dịch vụ phần mềm Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 01/08/2018 30/11/2018
138 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/06/2018 30/06/2018
139 Giáo viên Sinh học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 01/06/2018 25/06/2018
140 Nhân viên Hành chính Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 12/06/2018 30/06/2018