Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 18 15/06/2019 10/07/2019
142 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1 20/06/2019 10/07/2019
143 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
144 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/06/2019 15/07/2019
145 Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/07/2019
146 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Đồ họa Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 15/06/2019 15/09/2019
147 Chuyên viên Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/06/2019 25/06/2019
148 Chuyên viên PR- Truyền thông Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/06/2019 25/06/2019
149 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 11/06/2019 20/08/2019
150 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1 11/06/2019 30/06/2019
151 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1 11/06/2019 30/06/2019
152 Giáo viên Văn Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 10/06/2019 20/07/2019
153 Giáo viên Địa lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 10/06/2019 10/07/2019
154 Giáo viên Lịch sử Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 10/06/2019 10/07/2019
155 Cán bộ phát triển chương trình R&D Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 10/06/2019 31/07/2019
156 Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2019 30/06/2019
157 Giáo viên Sinh học - công nghệ Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 07/06/2019 30/06/2019
158 Giáo viên Tin học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 4 07/06/2019 31/07/2019
159 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 07/06/2019 30/06/2019
160 Giáo viên Hóa học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 07/06/2019 30/06/2019