Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 618


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Nhân viên Hành Chính Hành chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 6 24/09/2018 31/10/2018
142 FPTU Cần Thơ_ Nhân viên Kế toán Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 19/09/2018 15/10/2018
143 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/09/2018 30/09/2018
144 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1 13/11/2018 30/11/2018
145 Giáo Vụ Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 19/09/2018 20/10/2018
146 Cán bộ kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 19/09/2018 30/09/2018
147 Cán bộ quản nhiệm tại Hòa Lạc Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 19/09/2018 30/09/2018
148 Cán bộ tuyển sinh chương trình FPUB_ Khóa đào tạo kỹ năng. Giáo dục Viện Quản Trị & Công Nghệ FSB Hà Nội 2 19/09/2018 30/09/2018
149 Nhân viên Thư Viện Hành chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 17/09/2018 16/10/2018
150 Cán bộ Thu ngân và Kiểm soát công nợ Kế toán - Tài chính Viện Quản Trị & Công Nghệ FSB Hà Nội 1 30/08/2018 19/09/2018
151 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản Trị & Công Nghệ FSB Hà Nội 1 30/08/2018 30/09/2018
152 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tư vấn FPT Polytechnic Hà Nội 2 30/08/2018 30/09/2018
153 Cán bộ phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2018 15/09/2018
154 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 21/08/2018 15/09/2018
155 FPT University_Filipino Lecturers for General English, Information Technology and Graphic Design Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 40 28/08/2018 15/09/2018
156 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/08/2018 15/09/2018
157 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/08/2018 15/09/2018
158 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5 24/07/2018 31/12/2018
159 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5 06/08/2018 31/08/2018
160 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2 06/08/2018 31/08/2018