Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 477


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 CB Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 02/02/2018 28/02/2018
142 Giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/02/2018 28/02/2018
143 Giáo Vụ Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 01/02/2018 28/02/2018
144 Giảng Viên Đồ Họa Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 6 15/06/2018 31/08/2018
145 Giảng Viên Toán Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 31/01/2018 28/02/2018
146 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Viện liên kết quốc tế FPT TP Hồ Chí Minh 1 10/04/2018 05/05/2018
147 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 2 25/01/2018 31/05/2018
148 Lập trình viên Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 25/01/2018 28/02/2018
149 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 15/01/2018 15/02/2018
150 Cán bộ Chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 23/01/2018 15/02/2018
151 KỸ SƯ GIÁM SÁT MEP Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2018 28/02/2018
152 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2018 28/02/2018
153 CB Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 10/01/2018 31/01/2018
154 CB Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 11/01/2018 31/01/2018
155 Kế toán trưởng Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2018 31/01/2018
156 CB Tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 2 11/01/2018 31/01/2018
157 CB Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
158 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
159 Nhân viên Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 06/03/2018 31/03/2018
160 Nhân viên Thiết kế Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 23/01/2018 28/02/2018