Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 755


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
142 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
143 Dự án 9+_Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 10/06/2019
144 Cán bộ tâm lý học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
145 Cán bộ tổ chức sự kiện Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
146 Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 20/03/2019 25/05/2019
147 Trưởng nhóm tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
148 Cán bộ sự kiện (PDP) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019
149 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 21/03/2019 10/04/2019
150 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Visual Communication-Typography Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
151 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 3, 2D Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 20/03/2019 25/04/2019
152 Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (khối THCS) Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2019 25/04/2019
153 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
154 Giảng viên Marketing & Sales Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 3 15/03/2019 10/06/2019
155 Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 20/05/2019
156 Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/03/2019 25/04/2019
157 Giảng viên - Nghiên cứu viên_Khối ngành ICT, Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 8 01/03/2019 15/04/2019
158 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
159 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 01/03/2019 25/04/2019
160 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban Sale & Marketing Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 08/03/2019 31/03/2019