Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 381


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Tuyển gấp Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 30/05/2017 30/06/2017
142 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 29/05/2017 30/06/2017
143 Trưởng phòng Công tác sinh viên_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 26/05/2017 25/06/2017
144 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông (PR)_FGO Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2017 15/06/2017
145 Tuyển 01 Giáo vụ_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2017 06/06/2017
146 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3 19/05/2017 30/06/2017
147 Cán bộ Marketing Online_FAI Marketing/ Tiếp thị Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 2 15/05/2017 25/07/2017
148 Cán bộ PDP & Quan hệ doanh nghiệp_FPT Greenwich Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/05/2017 03/07/2017
149 Cán bộ công tác sinh viên (mentor)_FPT Greenwich Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 13/05/2017 31/05/2017
150 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2017 30/06/2017
151 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 5 20/04/2017 10/06/2017
152 Cán Bộ Giới thiệu việc làm Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 05/05/2017 31/05/2017
153 Giảng viên Quản trị Khách sạn_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
154 Giảng viên Marketing_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
155 Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 25/04/2017 25/07/2017
156 Tuyển gấp 01 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2017 15/06/2017
157 Nhân viên Thư viện_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1 15/04/2017 15/06/2017
158 Nhân viên Lập trình (Developer)_FPTU Cần Thơ Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1 15/04/2017 31/05/2017
159 Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 10 15/04/2017 15/07/2017
160 Giảng viên tiếng Nhật_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 15/04/2017 25/09/2017