Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 350


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Tuyển gấp 02 Nhân viên Marketing & Sales - FPUB Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2 01/03/2017 25/03/2017
162 Tuyển gấp 01 Nhân viên Hành chính Hành chính Đại học FPT Hà Nội 1 27/02/2017 15/04/2017
163 Giảng viên môn Mỹ học đại cương - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 15/05/2017
164 Giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 15/05/2017
165 Giảng viên môn Thiết kế xây dựng kịch bản& Hoạt hình (Scenario Design & Animation) - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 15/05/2017
166 Giảng viên môn vẽ Hoạt hình (Draw Animation)- FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 15/05/2017
167 Giảng viên môn Đồ họa vi tính 3D - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/04/2017
168 Giảng viên môn Cơ sở văn hóa VN - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/04/2017
169 Giảng viên CNTT - FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/02/2017 15/05/2017
170 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 2 24/02/2017 15/03/2017
171 Nhân viên Thư viện - NAM Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 02/03/2017 29/03/2017
172 Giảng viên môn Thiết kế Bao bì_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/04/2017
173 Giảng viên môn Thiết kế giao diện website Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/04/2017
174 Giảng viên Thiết kế đồ họa - Thiết kế Thương hiệu_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/04/2017
175 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 15/05/2017
176 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2 20/02/2017 20/05/2017
177 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3 17/08/2017 17/09/2017
178 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
179 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/02/2017 10/03/2017
180 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 3 17/02/2017 31/03/2017