Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 836


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Cán bộ phát triển hệ thống - Lập trình Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 25/05/2019 30/06/2019
162 Cán bộ Phòng Công tác sinh viên- IC Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Cần Thơ 1 05/06/2019 15/06/2019
163 Cán bộ Phòng Công tác sinh viên Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Cần Thơ 3 11/11/2019 12/12/2019
164 Cán bộ Tuyển dụng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 01/06/2019 30/06/2019
165 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 03/06/2019 30/06/2019
166 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3 28/05/2019 31/07/2019
167 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 28/05/2019 31/08/2019
168 Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh COUNSELLOR - Báo cáo Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 28/09/2019 30/11/2019
169 Cán bộ hành chính Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/05/2019 15/07/2019
170 Giáo viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 4 16/05/2019 20/07/2019
171 Cán bộ Nhân sự tổng hợp Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 10/05/2019 25/05/2019
172 Cán bộ quản lý chất lượng hệ thống Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 3 09/05/2019 25/05/2019
173 Giảng viên/Giáo viên dạy các môn Văn hóa phổ thông Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 24 05/05/2019 30/06/2019
174 Cán bộ Công tác sinh viên (sự kiện) Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/05/2019 20/05/2019
175 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Cần Thơ 1 27/04/2019 10/05/2019
176 Cán bộ tư vấn tuyển sinh- telesales_Tuyển gấp Marketing/Tư vấn/Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 26/04/2019 31/05/2019
177 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Cần Thơ 1 01/08/2019 10/09/2019
178 Cán bộ Y tế học đường Ngành Y tế Đại học FPT Cần Thơ 1 22/04/2019 10/05/2019
179 Cán bộ hành chính_Tuyển gấp Hành chính Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 24/04/2019 20/05/2019
180 Nhân viên Kỹ thuật Điện- Nước Kỹ thuật Đại học FPT Cần Thơ 1 24/04/2019 31/05/2019