Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 381


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Giảng viên tiếng Hàn_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5 15/04/2017 15/07/2017
162 Giảng viên tiếng Anh _ FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 10 15/04/2017 15/06/2017
163 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 05/05/2017 31/05/2017
164 CB Công tác sinh viên _ FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 19/04/2017 10/05/2017
165 Tuyển gấp Thư ký_FE HO Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 20/04/2017 30/04/2017
166 Tuyển gấp Cán bộ Truyền thông (PR) _ FPTU HN Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
167 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
168 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tư vấn FPT-BTEC Hà Nội 2 17/04/2017 30/04/2017
169 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Viện liên kết quốc tế FPT Hà Nội 1 12/04/2017 20/05/2017
170 Tuyển gấp 01 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 16/05/2017 16/06/2017
171 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/04/2017 30/04/2017
172 Lập trình viên_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1 04/04/2017 30/09/2017
173 CB Digital Marketing_FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 03/04/2017 30/04/2017
174 CB Digital Marketing - FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 1 02/04/2017 30/04/2017
175 Nhân viên PR Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 06/03/2018 31/03/2018
176 Cán bộ Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 05/05/2017 31/05/2017
177 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 29/03/2017 30/04/2017
178 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị kinh doanh FSB Hà Nội 1 15/03/2017 10/04/2017
179 Tuyển gấp CB Marketing & Sales_FGO Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 16/03/2017 31/03/2017
180 Tuyển gấp 02 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA (Sale Executive) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2 14/03/2017 10/08/2017