Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 710


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 CB Truyền thông Truyền thông FPT-BTEC Hà Nội 1 07/12/2018 15/01/2019
162 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT-BTEC Hà Nội 1 07/12/2018 25/01/2019
163 Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 12/12/2018 31/12/2018
164 Cán bộ tư vấn tuyển sinh chương trình DAS++ Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/12/2018 10/05/2019
165 CB Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/12/2018 15/01/2019
166 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2 13/12/2018 15/01/2019
167 Cán bộ hỗ trợ học viên (Hannah) Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 3 12/12/2018 31/12/2018
168 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 10/12/2018 20/12/2018
169 FPT Greenwich_Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/12/2018 31/12/2018
170 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 05/12/2018 28/02/2019
171 Giảng viên Đồ họa Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 19/04/2019 31/05/2019
172 Giảng viên Kinh tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5 19/04/2019 31/05/2019
173 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 19/04/2019 31/05/2019
174 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 28/11/2018 31/12/2018
175 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 15/01/2019
176 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 28/11/2018 25/03/2019
177 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/01/2019
178 Cán bộ công tác sinh viên Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1 23/11/2018 31/12/2018
179 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc (chỉ tuyển Nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 23/11/2018 10/12/2018
180 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1 19/02/2019 30/03/2019