Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 787


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 8 18/03/2019 25/04/2019
162 CB Nhân sự phụ trách Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 25/04/2019
163 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 31/03/2019 30/06/2019
164 Giảng viên thỉnh giảng Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
165 Giảng viên thỉnh giảng CNTT chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, thiết kế đồ họa, thiết kế website Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
166 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 3 29/03/2019 01/05/2019
167 Giảng viên thỉnh giảng Du lịch- Khách sạn- Nhà hàng Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
168 Graphic Design Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 11/02/2019 25/07/2019
169 Information Technologies Lecturer (Foreigner)_FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 25/03/2019 25/04/2019
170 Giảng viên IT (Software Engineering) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6 26/03/2019 31/08/2019
171 Cán bộ Truyền thông (PR) Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 20/03/2019 10/05/2019
172 Cán bộ giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 21/03/2019 15/04/2019
173 Cán bộ giáo vụ Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
174 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
175 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
176 Dự án 9+_Cán bộ marketing online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 10/06/2019
177 Cán bộ tâm lý học đường Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
178 Cán bộ tổ chức sự kiện Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/03/2019 31/03/2019
179 Cán bộ tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3 20/03/2019 25/05/2019
180 Trưởng nhóm tổ chức hoạt động sự kiện Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 18/03/2019 31/03/2019