FPT Edu - Tin tức chung

Học mỹ thuật theo cách độc đáo của FPT Schools

31/07/2020
Hà Hải Ngân
151

Học Mỹ thuật đâu chỉ dùng cọ vẽ lên giấy. Ở FPTSchools, các bạn nhỏ còn  được vận dụng mỹ thuật vào đời sống thực tế, để qua đó hiểu được giá trị thẩm mỹ luôn cần áp dụng với giá trị sử dụng trong mỗi sản phẩm được tạo nên.

Hải Ngân

Theo Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng

151

Nhân vật