FPT Edu - Tin tức chung

Chủ tịch ĐH FPT: "Giáo dục là tổ chức và quản trị việc tự học của người học”.

29/11/2017
Đặng Thị Hậu
814

Phát biểu khai mạc Educamp 2017, TS. Lê Trường Tùng (Chủ tịch HĐQT ĐH FPT) đã chia sẻ về “Tự học và Trải nghiệm” ở ĐH FPT và mở rộng quy mô toàn Tổ chức Giáo dục FPT. Theo TS. Lê Trường Tùng, ngay từ lứa sinh viên khóa đầu, ĐH FPT đã chú trọng phát triển ý thức tự học và đưa vào chương trình nhiều hoạt động trải nghiệm cho sinh viên: “Tự học và trải nghiệm ở FPTU thể hiện qua các hoạt động như OJT (On job Training), Tháng Rèn luyện tập trung, các hoạt động trao đổi sinh viên trong nước (giữa các campus) và nước ngoài, phương pháp học tập mới, triển khai các hoạt động trải nghiệm giữa các học kỳ cho sinh viên, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp".

Các hoạt động này đều dựa trên một triết lý giáo dục: “Dạy gì, dạy thế nào cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là người học học được gì. Quan trọng nhất là cách học và cách trưởng thành trong quá trình học”, TS. Lê Trường Tùng chia sẻ. Ở Tổ chức Giáo dục FPT, triết lý này được thể hiện một cách rõ ràng: “Giáo dục là tổ chức và quản trị việc tự học của người học”.

P.V

Clip: Duy Trí

814

Nhân vật