Đảm bảo chất lượng

Khảo sát về Tầm nhìn, Sứ mạng, Triết lý giáo dục, Tư tưởng chiến lược của Trường ĐH FPT

27/10/2022
Ngô Ngọc Trâm
429

Với mục tiêu cải tiến hoạt động và đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn xã hội trong giai đoạn tới, Trường Đại học FPT mong muốn nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu của Quý chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể, toàn thể cựu sinh viên và sinh viên đang học tập tại Trường về Tầm nhìn, Sứ mạng, Triết lý giáo dục và Tư tưởng chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2023 - 2028.

Mời các anh chị tham gia khảo sát tại đường link.

Nội dung khảo sát như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát

 • Chuyên gia, nhà khoa học
 • Doanh nghiệp
 • Cán bộ/Giảng viên/Nhân viên Trường
 • Sinh viên
 • Cựu Sinh viên
 • Cá nhân/tổ chức xã hội
 • Khác

2. SỨ MỆNH của Trường Đại học FPT là cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước

 • Đồng ý
 • Cần cải tiến
 • Khác

3. TẦM NHÌN của Trường Đại học FPT là trở thành một Trường đào tạo định hướng theo nhu cầu doanh nghiệp (Industry Relevant), mang tính quốc tế hóa (Global), dựa trên công nghệ đào tạo tiên tiến (Smart Education) và đào tạo đông đảo người học (Mega) – viết tắt là iGSM

 • Đồng ý
 • Cần cải tiến
 • Khác

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC của Trường Đại học FPT là Giáo dục đào tạo là tổ chức và quản trị việc tự học của người học

 • Đồng ý
 • Cần cải tiến
 • Khác

5. GIÁ TRỊ VĂN HÓA, GIÁ TRỊ CỐT LÕI của Trường Đại học FPT là: 

- Làm khác để làm tốt

- Trải nghiệm để thành công

- Trường học tử tế

 • Đồng ý
 • Cần cải tiến
 • Khác

6. TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC: thực hiện hoạt động 5 tốt (Đào tạo tốt, Nghiên cứu tốt, Quốc tế hóa tốt, Việc làm tốt và Trách nhiệm xã hội)

 • Đồng ý
 • Cần cải tiến
 • Khác

Mời các anh chị tham gia khảo sát tại đường link.

429

Nhân vật