FPT Edu - Tin tức chung

Bất ngờ cách đón chào năm mới "khác lạ" của SV FPT Edu

10/01/2019
Vũ Thị Ngọc Ánh
2354

Phải chăng, vì sống và học tập trong môi trường giáo dục “khác lạ” nên ngay đến cách chào năm mới của SV FPT Edu cũng “khác lạ” hơn so với các trường khác. Họ đã có năm mới “khác lạ” như thế nào?

 

 

 

 

 

 

Ngọc Ánh

2354

Tin sự kiện

Nhân vật