FPT Edu - Tin tức chung

FUNiX cắt giảm môn học với học viên có kinh nghiệm

26/09/2018
Vũ Thị Ngọc Ánh
1127

Học viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT 3 năm trở lên sẽ là đối tượng của chương trình chuyển kinh nghiệm giảm môn học trong toàn chương trình lấy bằng Đại học Kỹ thuật Phần mềm tại FUNiX.

ĐH trực tuyến FUNiX là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam áp dụng chính sách chuyển đổi kinh nghiệm dựa vào thời gian làm việc thực tế của học viên. Nội dung chương trình thuộc quyết định thử nghiệm cơ chế miễn giảm một số học phần căn cứ trên kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành CNTT của học viên của ĐH trực tuyến FUNiX.

Chương trình học trực tuyến tại ĐH FUNiX áp dụng cho học viên có 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trở lên. 

Theo đó, chương trình miễn giảm môn học này áp dụng cho toàn bộ học viên đang theo học chuyên ngành Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm tại ĐH FUNiX. Tuy nhiên, điều kiện để được miễn giảm các môn học này bao gồm: học viên có thâm niên làm việc thực tế từ 3 năm trở lên trong ngành CNTT hoặc lĩnh vực sản xuất phần mềm; làm PM (Project Manager) dự án phần mềm; làm trong lĩnh vực QA (Quality Assurance) và Testing phần mềm hoặc làm phân tích yêu cầu phần mềm.

Có tổng cộng 7 môn học thuộc diện được xét miễn giảm, gồm: Làm chủ máy tính; Trở thành công dân số; Xây dựng website đầu tiên; Xây dựng phần mềm đầu tiên; Quản trị dự án Công nghệ thông tin; Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm; Yêu cầu phần mềm.

Mục tiêu của chương trình chuyển kinh nghiệm này nhằm tạo điều kiện cho các học viên đã công tác lâu năm trong lĩnh vực có liên quan đến nội dung môn học có thể tiết kiệm tối đa thời gian, bỏ qua những học phần mà mình đã thành thạo, hướng tới việc lấy Bằng Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm nhanh nhất có thể. Hiện tại, FUNiX có gần 100 người FPT theo học lấy Bằng đại học.

Ngoài ra, chương trình học online lấy Bằng Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm ưu đãi học phí giảm 30% vẫn tiếp tục được FUNiX triển khai. Mức học phí cụ thể cho chương trình là 60.000.000 đồng cho toàn bộ chương trình học.

Học viên quan tâm về chương trình đăng ký học gửi mail về địa chỉ: Vân Anh - AnhDV@funix.edu.vn -  0977 030184.

Theo Chungta

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

1127

Nhân vật