FPT Edu - Tin tức chung

Hành trình lịch sử của FUNiX - “ngôi trường mây” của FPT Edu

14/11/2019
Vũ Thị Ngọc Ánh
713

Năm 2015, môi trường học tập kiểu mới mang tên FUNiX ra đời, trở thành mô hình đào tạo tiên phong kết hợp công nghệ thông tin và công nghệ giáo dục của Tổ chức Giáo dục FPT. Với tiêu chí 3 không: không giảng đường, không sách giáo khoa và không giảng viên, FUNiX được gọi bằng cái tên thân thương “ngôi trường mây”.

 

713

Nhân vật