FPT Edu - Tin tức chung

ICISN 2022 - Tất cả những điều cần biết về Hội thảo Mạng & Hệ thống thông minh do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức

26/07/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
413

Hội nghị quốc tế về Mạng và Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent Systems & Networks - ICISN) là Hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ và chuyển đổi số được định hướng tổ chức thường niên và xuất bản kỷ yếu trên nền tảng của các tổ chức học thuật uy tín trên thế giới như: Springer, SCImago, Scopus và Google Scholar. ICISN 2022 sẽ diễn ra vào tháng 03/2022 do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức.

 

 

 

 

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

413

Tin sự kiện

Nhân vật