Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1191


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ Thư viện Thư Viện Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
2 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
3 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục/Sales/Marketing FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
4 Cán bộ Hành chính Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
5 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
6 Cán bộ Y tế Y Tế Đại học FPT Đà Nẵng 1
7 Graphic Design Lecturer and English Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ
8 Cán bộ Tổ chức sự kiện học đường Bảo mật thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 8
9 Cán bộ Sáng tạo Nội dung Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Đà Nẵng 2
10 Cán bộ Thiết kế Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Đà Nẵng 2
11 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10
12 CTV Tư vấn Tuyển sinh tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng 5
13 CTV Content Marketing Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đà Nẵng 2
14 Giảng viên lập trình Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 4
15 Cán bộ Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
16 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1
17 GIảng viên CNTT – Software Engineering Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 6
18 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Đại học FPT Đà Nẵng 1
19 Giảng viên CNTT - Information Technology Specialization Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 2
20 Giảng viên CNTT - Computing Fundamental Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 8