Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
181 Giáo viên Business (quản trị kinh doanh) Kinh doanh Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
182 Nhân viên lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
183 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 2
184 CÁN BỘ TUYỂN SINH MBA Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1
185 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
186 Giảng viên Tài chính - Kế toán - Kinh tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
187 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành truyền thông đa phương tiện Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
188 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành CNTT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
189 Cán bộ phát triển chương trình R&D Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
190 Cán bộ Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
191 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tư vấn FPT Polytechnic Hà Nội 2
192 Cán bộ tuyển sinh doanh nghiệp Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
193 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ
194 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình khối Cao đẳng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
195 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
196 Giảng viên QTKD, Kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4
197 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 3
198 Giảng viên Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
199 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3
200 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3