Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
201 Trưởng phòng Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm Công nghệ thực phẩm Đại học FPT Hà Nội 1
202 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
203 CB Giáo vụ - Khảo thí Đào tạo/Giáo vụ FPT Polytechnic Hà Nội 2
204 CB Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 3
205 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
206 Trưởng nhóm PR & Marketing Online PR/ Marketing Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
207 Giảng viên IT (BM CF) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
208 Giảng viên IT (BM SE) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6
209 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
210 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
211 CB Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2
212 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
213 Cán bộ Giám thị học đường Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 2
214 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 2
215 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
216 Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
217 Giáo viên Sinh học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
218 Giáo viên Tin học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
219 Giáo viên Hóa học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
220 Giáo viên Toán Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 4