Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1152


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
241 CB Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 2
242 Giám đốc cơ sở Giáo dục FPT-BTEC Đà Nẵng 1
243 Giảng viên Tiếng Trung Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 1
244 02 Giảng viên Tiếng Nhật (01 Thỉnh giảng - 01 cơ hữu) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 2
245 Chuyên viên Content Marketing PR/ Marketing Đại học FPT Hà Nội 1
246 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 13
247 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
248 CB Công tác sinh viên Giáo dục/Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic Hà Nội 1
249 Cán bộ Nhân sự Cán bộ nhân sự tuyển dụng Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
250 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
251 Cán bộ Công tác học sinh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
252 Giảng viên digital marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
253 Hành chính tổng hợp Hành chính Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 1
254 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
255 Nhân viên tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 10
256 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2
257 Trưởng Ban Tuyển sinh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
258 Chuyên viên Phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 2
259 Cán bộ Tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
260 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1