Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1191


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
281 Giám đốc cơ sở Giáo dục FPT-BTEC Đà Nẵng 1
282 Giảng viên Tiếng Trung Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 1
283 02 Giảng viên Tiếng Nhật (01 Thỉnh giảng - 01 cơ hữu) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 2
284 Chuyên viên Content Marketing PR/ Marketing Đại học FPT Hà Nội 1
285 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 13
286 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
287 CB Công tác sinh viên Giáo dục/Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic Hà Nội 1
288 Cán bộ Nhân sự Cán bộ nhân sự tuyển dụng Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
289 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
290 Cán bộ Công tác học sinh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
291 Giảng viên digital marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
292 Hành chính tổng hợp Hành chính Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 1
293 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
294 Nhân viên tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 10
295 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2
296 Trưởng Ban Tuyển sinh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
297 Chuyên viên Phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 2
298 Cán bộ Tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
299 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
300 Cán bộ IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1