Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1158


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
521 FPTU HN_Cán bộ kỹ thuật (phụ trách điều hòa) Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1
522 Nhân viên kế toán Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
523 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3
524 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng khoa/ Chủ nhiệm bộ môn CNTT/ Kinh doanh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2
525 Dự án phát triển ĐH Quốc tế_Trưởng ban đào tạo Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
526 Giáo viên Mỹ thuật Mỹ thuật Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
527 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2
528 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2
529 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp_FPOLY HO Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1
530 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội 1
531 Cán bộ thiết kế đồ họa Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
532 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2
533 Giáo viên chủ nhiệm tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 12
534 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 8
535 CB Nhân sự phụ trách Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
536 Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
537 Giảng viên thỉnh giảng Kỹ năng mềm Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2
538 Giảng viên thỉnh giảng CNTT chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, thiết kế đồ họa, thiết kế website Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2
539 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 3
540 Giảng viên thỉnh giảng Du lịch- Khách sạn- Nhà hàng Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2